XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Kalendarz dnia 22 Paź 2020

XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. „Trzy dekady transformacji miast polskich (1990-2020)” odbędzie się w Łodzi w dniach 22-23 października 2020 r. (zmieniony termin!!!). Decyzję o zmianie pierwotnego terminu podjęto w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na konferencję zapraszają Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Proponowany temat XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście podsumowuje 30 lat przemian w polskich miastach ujętych bardzo szeroko jako przemiany społeczno-ekonomiczne, demograficzne, przestrzenne i funkcjonalne. Jest to odwołanie do tradycji poprzednich Konwersatoriów związanych tematycznie z miastem postsocjalistycznym i jego przekształceniami.

W programie obrad pragniemy nawiązać do trzech ważnych dat w rozwoju miast w Polsce: 1989/1990, czyli początku transformacji ustrojowo-gospodarczej, która istotnie zmieniła uwarunkowania rozwoju miast, a wiele z nich pogrążyła w kryzysie ekonomicznym i społecznym, 1999 – czyli roku, w którym miasta funkcjonować zaczęły w nowym podziale administracyjnym i wiele z nich straciło istotne funkcje wojewódzkie, 2004 – roku wejścia Polski w UE, które spowodowało znaczny wzrost mobilności międzynarodowej a także stworzyło nowe możliwości rozwoju związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Mijające trzy dekady to dobry czas, aby przyjrzeć się tym przemianom, pokazać ich kierunki, podsumować badane procesy oraz określić ich skutki i spojrzeć na nie z perspektywy nowych wyzwań charakterystycznych dla współczesnego świata. Liczymy też na porównania przemian miast polskich z innymi miastami europejskim, w tym w szczególności z miastami naszej części Europy.

Zapraszamy do udziału. Termin zgłoszenia uczestnictwa został przedłużony do 15 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje: