62. Zjazd PTG we Wrocławiu

Kalendarz dnia 18 Cze 2020

PILNE!!! Z przykrością informujemy, że w związku epidemią koronawirusa, w porozumieniu z Zarządem Oddziału Wrocławskiego PTG oraz Dyrekcją Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego podjęto ostateczną decyzję o ODWOŁANIU Zjazdu PTG w 2020 roku. Zjazd zostanie zorganizowany w 2021 roku, zaś organizację powierzymy ponownie Ośrodkowi Wrocławskiemu. W konsekwencji, Walne Zebranie Delegatów PTG połączone z wyborami Przewodniczącego PTG i władz Towarzystwa odbędzie się 10 października 2020 r. w Warszawie.

W imieniu Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Dyrekcji Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszamy na 62. Zjazd PTG we Wrocławiu. Zjazd odbędzie się w dniach 18–20 czerwca 2020 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Hasłem Zjazdu PTG jest „GEOGRAFIA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”.

Okazją do zorganizowania Zjazdu we Wrocławiu jest jubileusz 75-lecia Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Zjazd odbędzie się w przeddzień jubileuszu pierwszego po wojnie (9-12 czerwca 1946) Walnego Zebrania PTG, na którym właśnie we Wrocławiu doszło do połączenia wszystkich towarzystw i organizacji geograficznych działających w Polsce.

Intencją organizatorów tegorocznego spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń oraz prezentacji najnowszych osiągnięć badawczych geografii podczas odbywających się konferencji naukowych organizowanych przez: Oddział Wrocławski PTG w ramach 62. Zjazdu PTG oraz konferencji studencko-doktoranckiej organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Inspiracje płynące z długiej tradycji polskiej geografii oraz potencjał stwarzany przez innowacyjne metody badawcze i nowoczesne narzędzia dają możliwość pełniejszego zrozumienia procesów kształtujących naszą przestrzeń.

Wrocław, harmonijnie łączący tradycję z nowoczesnością, wydaje się być dobrym tłem rozważań nad współczesną geografią.

Szczegółowe informacje: