Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej

Kalendarz dnia 24 Maj 2019

Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej Muzeum Krakowa – Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne mają zaszczyt zaprosić na promocję książki pt. „Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej” autorstwa Antoniego Jackowskiego, Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, Izabeli Sołjan oraz Justyna Liro. Wydarzenie odbędzie się w Fabryce Emalia Oskara Schindlera 24 maja 2019 r. o godz. 18:00. Podczas spotkania istnieje możliwość zakupu książki w cenie promocyjnej.

Pierwsza w międzynarodowej literaturze geograficznej publikacja, prezentująca losy geografii i geografów w latach II wojny światowej w konkretnym kraju. Punktem wyjścia rozważań Autorów jest analiza stanu geografii polskiej w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Był to konieczny zabieg narracyjny i merytoryczny, bo tylko takie ujęcie pozwoliło ukazać ogrom strat, jakie poniosła w okresie wojny nasza geografia. Z rąk okupantów niemieckich zostali zamordowani m. in. dyrektorzy trzech z pięciu istniejących przed wojną uniwersyteckich Instytutów Geograficznych, profesorowie: Jerzy Smoleński (Kraków), Stanisław Pawłowski (Poznań), Stanisław Lencewicz (Warszawa). Sowieci brutalnie zamordowali w Katyniu i w innych miejscach straceń większość kadry oficersko-geograficznej Wojskowego Instytutu Geograficznego z jego komendantem płk. Jerzym Lewakowskim.

Mimo grożących niebezpieczeństw geografowie stawiali obu okupantom czynny opór, czy to jako żołnierze Armii Polskiej, Armii Krajowej i innych ugrupowań podziemnych, czy też jako prowadzący szeroko rozumianą konspiracyjną akcję edukacyjną, czy wreszcie prowadząc studia naukowe. Wielu czyniło to nawet w warunkach ekstremalnych, np. w obozach koncentracyjnych, łagrach, obozach jenieckich, więzieniach. W działaniach skierowanych przeciwko obu wrogom aktywnie angażowała się młodzież, studiująca geografię w konspiracyjnych uczelniach. W dniu 21 kwietniu 1942 r. rozpoczęły się w Warszawie tajne posiedzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które zainaugurował Stanisław Lencewicz. Od 1943 r. odbywały się również spotkania PTG w Krakowie.

O tym wszystkim opowiada prezentowana książka. W opracowaniu wykorzystano unikatowe materiały archiwalne, często publikowane po raz pierwszy.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prof. Dr hab. Antoni Jackowski