Honorary Members

2020

 • Elżbieta Kardaszewska
 • Stanisław Lewandowski
 • Zdzisław Preisner

2019

 • Marian Harasimiuk
 • Jacek Jania
 • Vladimir Kolosov (Russia)
 • Joanna Pociask-Karteczka

2017

 • Jerzy Bański
 • Antoine le Blanc (France)
 • Andrzej Ciołkosz
 • Peter Jordan (Austria)
 • Andrzej Kostrzewski
 • Zoltan Kovacs (Hungary)
 • Andrzej Lisowski
 • Jan Łoboda
 • Teresa Madeyska
 • Wiesław Maik
 • René Matlovič (Slovakia)
 • Janusz Paszyński
 • Elżbieta Szkurłat

2016

 • Kazimierz Pękala
 • Małgorzata Sikorska

2015

 • Stanisław Liszewski
 • Jan R. Olędzki
 • Eugeniusz Rydz

2013

 • Krzysztof Birkenmajer

2011

 • Zbigniew Zioło

2010

 • Józef Wojtanowicz

2009

 • Andrzej T. Jankowski
 • Tadeusz Siwek (Czech Republic)

2008

 • Jan Mityk
 • Florian Plit

2007

 • Jerzy Szukalski

2006

 • Zygmunt Górka
 • Wojciech Stankowski
 • Jan Szupryczyński

2005

 • Janina Piasecka

2004

 • Sławomir Mączak
 • Przemysław Burchard

2001

 • Jego Ekscelencja Józef Kardynał Glemp
 • Adam Jelonek

2000

 • Hartmut Leser (Switzerland)
 • Bogusław Rosa

1999

 • Toshio Nohara (Japan)

1997

 • Andrzej Richling

1996

 • Bronisław Kortus

1995

 • Hans Fischer (Austria)
 • Kalevi Rikkinen (Finland)
 • Shigheru Yamamoto (Japan)

1994

 • Patrick Bailey (Great Britain)

1993

 • Suzane Savey (France)
 • Ray C. Riley (Great Britain)

1992

 • Wiliam Basil Morgan (Great Britain)

1991

 • Tadeusz Bartkowski
 • Irena Berne
 • Herman Theodor Verstappen (Netherlands)

1990

 • Abram Melezin (USA)

1989

 • Michał Więckowski
 • Zdzisław Batorowicz
 • Charles Christians (Belgium)
 • Leszek Kosiński (Canada)
 • Hans Richter (East Germany)
 • Andrej A. Wieliczko (USSR)

1988

 • György Enyedi (Hungary)
 • Antonio Higueras-Arnal (Spain)

1987

 • Vladimir Klemeničič (Slovenia)
 • Stefan Kozarski
 • Henryk Maruszczak
 • Emil Mazur (Czechoslovakia)
 • Tadeusz Wilgat

1986

 • Edgar Lehmann (East Germany)
 • Ferdinand F. Ormeling (Netherlands)
 • Ludwik Straszewicz
 • Ăke Sundborg (Sweden)
 • Michael Wise (Great Britain)

1985

 • Zdzisław Pazdro

1984

 • Jacquelin Beaujeu-Garnier (France)
 • Bernard Barbier (France)

1983

 • Kazimierz Dziewoński
 • Gunnar Hoppe (Sweden)
 • Jadwiga Kobendzina
 • Václav Král (Czechoslovakia)
 • Stanisław Siedlecki

1982

 • Florian Barciński
 • Aniela Chałubińska
 • Jan Flis

1981

 • Jerzy Kostrowicki
 • Juliusz Mikołajski
 • Stanisław Nowakowski

1980

 • Anna Dylikowa

1979

 • Stanisław Berezowski
 • Kenneth Ch. Edwards (Great Britain)
 • Stefan Zbigniew Różycki

1978

 • Maria Czekańska
 • Lubomir Dinew (Bulgaria)

1977

 • Maria Kiełczewska-Zalewska

1976

 • Alfred Jahn
 • Jerzy Kondracki
 • Franciszek Uhorczak
 • Antoni Wrzosek

1975

 • Maria Dobrowolska
 • Michal Lukniš (Czechoslovakia)

1974

 • Bogdan Zaborski (Canada)
 • Ion Sandru (Romania)

1973

 • Feliks Różycki

1971

 • Jan Dylik
 • Fridtjov Isachsen (Norway)
 • Paul Macar (Belgium)
 • Stanisław Pietkiewicz

1970

 • Walery Goetel
 • Vintilă Mihăilescu (Romania)

1967

 • Stanley H. Beaver (Great Britain)
 • Chauncy D. Harris (USA)
 • Richard Riccardi (Italy)
 • Konstantin Saliszczew (USSR), Omer Tulippe (Belgium)

1966

 • Stanisław Kulczyński

1965

 • Jean Dresch (France)
 • Rajmund Galon
 • Mieczysław Klimaszewski

1964

 • Jan Pieter Bakker (Netherlands)
 • Juliusz Jurczyński
 • László Kádár (Hungary)

1963

 • Svetozar Ileśić (Yugoslavia)
 • Gustaw Wuttke

1962

 • Anastat S. Beszkow (Bulgaria)
 • George Chabot (France)
 • Laurence D. Stamp (Great Britain)

1958

 • Hans Ahlman (Sweden)
 • Konstanty Bzowski
 • Jerzy Loth
 • Władysław Szafer

1957

 • Borivoje Milojević (Yugoslavia)
 • Bolesław Olszewicz
 • Franciszek Vitašek (Czechoslovakia)
 • August Zierhoffer

1955

 • Béla Bulla (Hungary)
 • Julian Czyżewski
 • Inokienty Gierasimow (USSR)
 • Josef Kunský (Czechoslovakia)
 • Konstantin Markow (USSR)

1954

 • Nikołaj N. Barański (USSR)
 • Stanisław Kaletnik (USSR)
 • Stanisław Leszczycki

1950

 • Stanisław Srokowski

1947

 • Antoni Dobrowolski

1946

 • Charles Arden-Close (Great Britain)
 • Lew S. Berg (USSR)
 • Isaiah Bowman (USA)

1935

 • Karol Bohdanowicz

1932

 • Władysław Massalski

1929

 • Juliusz Szokalski (USSR)

1925

 • Václav Švambera (Czechoslovakia)

1923

 • Henryk Arctowski
 • Benedykt Dybowski
 • Jovan Cvijić (Serbia)

1920

 • Eugeniusz Romer