Branches

Częstochowa Branch

 • Chairman: Urszula Gospodarek
 • Vice-Chairman: Bożena Dobosik
 • Secretary: Ewa Wieczorek
 • Treasurer: Elżbieta Pyrkowska
 • Members of the Main Board of Branch: Iwona Pasieka
 • Revision Committee: Elżbieta Nierzwicka, Beata Pusz, Barbara Tryba

Gdańsk Branch

 • Chairman: Piotr Paweł Woźniak
 • Vice-Chairman: Grażyna Chaberek
 • Secretary: Anna Poraj-Górska
 • Treasurer: Aleksandra Cicharska
 • Members of the Main Board of Branch: Ewa Jaworska, Maurycy Żarczyński
 • Revision Committee: Alicja Wrzosek, Wojciech Tylmann, Krzysztof Kopeć

Branch of Cartography

 • Chairman: Marek Baranowski
 • Vice-Chairman: Jolanta Korycka-Skorupa, Paweł Neychev
 • Secretary: Dariusz Dukaczewski
 • Treasurer: Jerzy Siwek
 • Members of the Main Board of Branch: –

Katowice Branch

 • Chairman: Marta Chmielewska
 • Vice-Chairman: Sławomir Pytel
 • Secretary: Michał Ciepły
 • Vice-Secretary: Maria Fajer
 • Treasurer: Elżbieta Łepkowska
 • Vice-Treasurer: Aleksandra Zdyrko
 • Members of the Main Board of Branch: Justyna Przepadło
 • Revision Committee: Lidia Taborowska-Jadczyk, Agnieszka Piechota, Marek Ruman

Kielce Branch

 • Chairman: Patryk Brambert
 • Vice-Chairman: Iwona Kiniorska
 • Secretary: Agata Górniak
 • Treasurer: Iwona Kopacz-Wyrwał
 • Members of the Main Board of Branch: Irena Dybska-Jakóbkiewicz
 • Revision Committee: Tadeusz Ciupa, Cezary Jastrzębski, Stanisław Sala

Kraków Branch

 • Chairman: Jarosław Balon
 • Vice-Chairman: Jakub Taczanowski
 • Secretary: Justyna Liro
 • Treasurer: Franciszek Mróz
 • Members of the Main Board of Branch: Piotr Cybul, Aneta Pawłowska-Legwand, Mariola Tracz
 • Revision Committee: Klaudia Jochym, Łukasz Fiedeń, Marcin Semczuk

Lublin Branch

 • Chairman: Andrzej Miszczuk
 • Vice-Chairman: Jan Rodzik
 • Secretary: Krzysztof Kałamucki
 • Treasurer: Beata Zielińska
 • Vice-Treasurer: Przemysław Mroczek
 • Members of the Main Board of Branch: Elżbieta Kardaszewska, Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 • Revision Committee: Renata Krukowska, Małgorzata Stanicka, Paweł Zieliński

Łódź Branch

 • Chairman: Edmund Tomaszewski
 • Vice-Chairman: Łukasz Musiaka
 • Secretary: Przemysław Tomalski
 • Treasurer: Lucyna Wachecka-Kotkowska
 • Members of the Main Board of Branch: Marcin Jaskulski, Anna Majewska
 • Revision Committee: Katarzyna Leśniewska-Napierała, Wojciech Retkiewicz, Agnieszka Rochmińska

Branch of Polish Geography Olympiad

 • Chairman: Ryszard Szczęsny
 • Vice-Chairman: Joanna Uroda
 • Secretary: Dorota Dorochowicz
 • Treasurer: Tomasz Sawicki
 • Members of the Main Board of Branch: Adam Gendźwiłł
 • Revision Committee: Anna Becker-Kulińska, Teresa Madeyska, Małgorzata Sikorska

Olsztyn Branch

 • Chairman: Adam Senetra
 • Vice-Chairmans: Agnieszka Szczepańska, Krystyna Kurowska
 • Secretary: Marta Gwiaździńska-Goraj
 • Treasurer: Iwona Cieślak
 • Members of the Main Board of Branch: Mirosław Bełej, Ada Wolny-Kucińska
 • Revision Committee: Agnieszka Dawidowicz, Małgorzata Dudzińska, Piotr Dynowski

Opole Branch

 • Chairman: Maria Śmigielska
 • Vice-Chairman: –
 • Secretary: Dariusz Rajchel
 • Treasurer: Ewa Korybska
 • Members of the Main Board of Branch: –

Polar Club

 • Chairman: Piotr Zagórski
 • Vice-Chairman: Mateusz Moskalik
 • Secretary: Piotr Łepkowski
 • Treasurer: Katarzyna Stachniak
 • Members of the Main Board of Branch: Maria Olech, Krzysztof Migała

Poznań Branch

 • Chairman: Cezary Mądry
 • Vice-Chairman: Iwona Hildebrandt-Radke
 • Secretary: Janusz Górny
 • Vice-Secretary: Martyna Olkowska
 • Treasurer: Paweł Matulewski
 • Revision Committee: Krystyna Milecka, Paweł Churski, Zbigniew Zwoliński

Radom Branch

 • Chairman: Łukasz Zaborowski
 • Vice-Chairman: Tomasz Gogacz
 • Secretary: Elżbieta Bąk
 • Treasurer: Vacat
 • Members of the Main Board of Branch: Joanna Kwiatkowska
 • Revision Committee: Edyta Biedka-Wlazło, Maria Kowalczyk, Joanna Trojanowska, Małgorzata Koprowska

Rzeszów Branch

 • Chairman: Joanna Wład-Michalik
 • Vice-Chairman: Krzysztof Szpara
 • Secretary: Agnieszka Kapel
 • Treasurer: Tomasz Kozioł
 • Members of the Main Board of Branch: Piotr Gębica, Robert Szura
 • Revision Committee: Teresa Mitura, Małgorzata Buczek-Kowalik, Beata Gierczak-Korzeniowska

Słupsk Branch

 • Chairman: Mariusz Miedziński
 • Vice-Chairman: Eugeniusz Rydz
 • Secretary: Krzysztof Parzych
 • Treasurer: Wioletta Szymańska
 • Members of the Main Board of Branch: Iwona Jażewicz
 • Revision Committee: Maria Lech-Szajner, Paulina Szmielińska-Pietraszek, Aleksandra Zienkiewicz

Szczecin Branch

 • Chairman: Beata Meyer
 • Vice-Chairman: Krzysztof Małachowski
 • Secretary: Agnieszka Sawińska
 • Treasurer: Tomasz Rydzewski
 • Revision Committee: Bożena Senkowska, Anna Gardzińska

Branch of Remote Sensing

 • Chairman: Mieczysław Kunz
 • Vice-Chairman: Piotr Wężyk
 • Secretary: Krzysztof Będkowski
 • Treasurer: Joanna Pluto-Kossakowska
 • Members of the Main Board of Branch: Sylwia Nasiłowska, Katarzyna Osińska-Skotak, Jan Piekarczyk

Toruń Branch

 • Chairman: Marcin Świtoniak
 • Vice-Chairman: Wiesława Gierańczyk
 • Secretary: Czesław Adamiak
 • Treasurer: Barbara Szyda
 • Members of the Main Board of Branch: Przemysław Charzyński, Tomasz Karasiewicz, Tomasz Sojka

Warsaw Branch

 • Chairman: Maciej Kałaska
 • Secretary: Weronika Michalska
 • Treasurer: Marcel Świerkocki
 • Members of the Main Board of Branch: Paweł Sudra

Wrocław Branch

 • Chairman: Janusz Łach
 • Vice-Chairman: Piotr Ropuszyński
 • Secretary: Sylwia Dołzbłasz
 • Treasurer: Aleksandra Michniewicz
 • Members of the Main Board of Branch: Janusz Kida, Jan Klementowski, Agnieszka Latocha
 • Revision Committee: Monika Krawczyńska, Agnieszka Duda, Małgorzata Śpiewak