Komisja Obszarów Wiejskich PTG

Członkowie Komisji

Przewodniczący Komisji:

 • Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki

Zastępcy Przewodniczącego Komisji:

 • Konrad Czapiewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Redaktor Studiów Obszarów Wiejskich od 2013
 • Mirosław Biczkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarze Komisji:

 • Pamela Jeziorska-Biel, Uniwersytet Łódzki
 • Paulina Tobiasz-Lis, Uniwersytet Łódzki

Członkowie Zarządu Komisji:

 • Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Redaktor Studiów Obszarów Wiejskich 2001-2012
 • Anna Kołodziejczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Roman Rudnicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Byli Przewodniczący Komisji:

 • Jan Falkowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 1984-2001
 • Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, 2001-2008
 • Roman Rudnicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2008-2013

Członkowie Komisji:

 • Czesław Adamiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Maria Bednarek-Szczepańska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Marta Biczkowska, DCRL we Wrocławiu
 • Denis Cerić, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Paweł Chmieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • Aleksandra Cicharska, Uniwersytet Gdański
 • Gabriela Czapiewska, Akademia Pomorska w Słupsku
 • Magdalena Dej, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • Karolina Dmochowska-Dudek, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Dubownik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Paulina Dudzik-Deko, Uniwersytet Wrocławski
 • Marcin Feltynowski, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Flaga, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zbigniew Floriańczyk, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • Bożena Gałczyńska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Wiesława Gierańczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Agnieszka Gil, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Benicjusz Głębocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Grochowska, Uniwersytet Wrocławski
 • Marta Gwiaździńska-Goraj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Robert Hoffmann, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krzysztof Janc, Uniwersytet Wrocławski
 • Iwona Jażewicz, Akademia Pomorska w Słupsku
 • Aleksandra Jezierska-Thöle, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pamela Jeziorska-Biel, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Kacprzak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Urszula Kaczmarek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wioletta Kamińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Brygida Klemens, Politechnika Opolska
 • Mieczysław Kluba, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Danuta Kołodziejczyk, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie
 • Michał Konopski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Leszek Kozłowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Anita Kulawiak, Uniwersytet Łódzki
 • Roman Kulikowski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Krystyna Kurowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Barbara Maćkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Małgorzata Marks, Uniwersytet Łódzki
 • Marcin Mazur, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Damian Mazurek, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Tomasz Michalski, Uniwersytet Gdański
 • Tomasz Napierała, Uniwersytet Łódzki
 • Jerzy Oleszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewa Pałka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Małgorzata Polna, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Edyta Regulska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Eugeniusz Rydz, Politechnika Koszalińska
 • Marcin Semczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Brygida Solga, Politechnika Opolska
 • Barbara Solon, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
 • Sylwia Staszewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Władysława Stola, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 • Andrzej Suliborski, Uniwersytet Łódzki
 • Łukasz Sykała, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • Magdalena Szczepańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paulina Szmielińska-Pietraszek, Akademia Pomorska w Słupsku
 • Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski
 • Barbara Szyda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wioletta Szymańska, Akademia Pomorska w Słupsku
 • Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański
 • Przemysław Tomczak, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Traczyk, Uniwersytet Łódzki
 • Monika Wesołowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Agnieszka Wilkaniec, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Bartosz Wojtyra, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Oskar Wolski, Uniwersytet Łódzki