Komisje tematyczne

Komisja Edukacji Geograficznej

 • Przewodniczący: Elżbieta Szkurłat
 • Zastępca Przewodniczącego: Adam Hibszer
 • Sekretarz: Teresa Sadoń-Osowiecka
 • Członkowie Zarządu Komisji: –
 • Strona internetowa: http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/
 • E-mail: –

Komisja Geografii Komunikacji

 • Przewodniczący: Arkadiusz Kołoś
 • Zastępca Przewodniczącego: –
 • Sekretarz: Marcin Połom
 • Członkowie Zarządu Komisji: Tomasz Komornicki, Szymon Wiśniewski, Karol Kowalczyk
 • Strona internetowa: https://ptgeo.org.pl/komunikacja/
 • E-mail: komunikacjaptg@ug.edu.pl

Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności

 • Przewodniczący: Przemysław Śleszyński
 • Zastępca Przewodniczącego: Robert Krzysztofik
 • Sekretarz: Sylwia Dudek-Mańkowska
 • Członkowie Zarządu Komisji: Ewa Szafrańska, Magdalena Szmytkowska
 • Strona internetowa: https://ptgeo.org.pl/osadnictwo/
 • E-mail: –

Komisja Geografii Politycznej i Historycznej

 • Przewodniczący: Marek Sobczyński
 • Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Filgus
 • Sekretarz: Katarzyna Leśniewska-Napierała
 • Członkowie Zarządu Komisji: –
 • Strona internetowa: –
 • E-mail: –

Komisja Geografii Przemysłu

 • Przewodniczący: Zbigniew Zioło
 • Honorowy Przewodniczący: Stanisław Misztal
 • Zastępcy Przewodniczącego: Bronisław Kortus, Lech Pakuła, Tomasz Rachwał
 • Sekretarz: Wioletta Kilar
 • Członkowie Zarządu Komisji: Bolesław Domański, Paweł Czapliński, Jerzy Kitowski, Tadeusz Marszał, Eugeniusz Rydz, Tadeusz Stryjakiewicz, Anna Tobolska, Krzysztof Wiedermann
 • Strona internetowa: https://ptgeo.org.pl/przemysl/
 • E-mail: –

Komisja Geografii Religii

 • Przewodniczący: Antoni Jackowski
 • Zastępca Przewodniczącego: –
 • Sekretarz: –
 • Członkowie Zarządu Komisji: –
 • Strona internetowa: –
 • E-mail: –

Komisja Geografii Turyzmu

Komisja Hydrologiczna

 • Przewodniczący: Paweł Jokiel
 • Zastępca Przewodniczącego: –
 • Sekretarz: Edmund Tomaszewski
 • Członkowie Zarządu Komisji: –
 • Strona internetowa: http://komhydptg.geo.uni.lodz.pl/
 • E-mail: –

Komisja Krajobrazu Kulturowego

 • Przewodniczący: Krzysztof Badora
 • Zastępca Przewodniczącego: –
 • Członkowie Zarządu Komisji: Urszula Myga-Piątek, Joanna Plit, Katarzyna Pukowiec-Kurda, Andrzej Soczówka, Jacek Łapiński, Sebastian Bernat
 • Honorowi Członkowie Zarządu Komisji: Krystyna Pawłowska, Krzysztof H. Wojciechowski
 • Strona internetowa: http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/
 • E-mail: –

Komisja Obszarów Wiejskich

 • Przewodniczący: Marcin Wójcik
 • Zastępcy Przewodniczącego: Mirosław Biczkowski, Monika Wesołowska
 • 1. Sekretarz: Pamela Jeziorska-Biel
 • 2. Sekretarz: Paulina Tobiasz-Lis
 • Członkowie Zarządu Komisji: Jerzy Bański, Anna Kołodziejczak, Krystyna Kurowska, Roman Rudnicki
 • Strona internetowa: https://ptgeo.org.pl/wies/
 • E-mail: –