Oddział Radomski PTG

Ziemia Radomska

Nie masz kraju jak Polska, nie masz ziemi jak Radomska

– tak mawiała radomska szlachta, jak zapisał Oskar Kolberg, syn Ziemi Radomskiej. W ramach współpracy środowisk regionalistycznych Oddział Radomski PTG uczestniczy w tworzeniu kompendium wiedzy o regionie radomskim. Wynikiem prac będzie strona internetowa zawierająca cykl artykułów przedstawiających w syntetycznie najważniejsze zagadnienia z dziedzin geografii, historii i kultury tradycyjnej regionu. Kompendium będzie stanowić zasób specjalistycznej wiedzy niezbędnej do prowadzenia edukacji regionalnej, jak również użytecznej do promocji regionu.

Koordynatorem działań jest Radomskie Towarzystwo Naukowe. Na stronie internetowej RTN zamieszczony jest zaczątek kompendium „Region radomski”.

Ponadto w ramach powyższych działań Oddział Radomski PTG współtworzy bibliografię naukową regionu radomskiego. Zapraszamy do korzystania z naszych zasobów. Będziemy też wdzięczni za wiadomości o pozycjach wydawniczych – książkach, artykułach naukowych i popularnonaukowych – pominiętych w naszych zestawieniach bibliograficznych.