Konferencje i seminaria

XXVIII ISK (23-24.09.2024)

XXVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe
Tożsamość krajobrazu – Koloryt lokalny miejsc i regionów
23-24 września 2024 r.,
OLSZTYN

Tematyką konferencji chcemy zwrócić uwagę na tworzenie tożsamości miejsc. Tożsamość ta wynika wprost z kreowanego przez człowieka krajobrazu i wiąże się z nim poprzez tzw. koloryt lokalny, który funkcjonuje w naszej wyobraźni jako wizytówka tego krajobrazu. Koloryt lokalny, który jest tworzony przez wyróżniające się elementy przyrodnicze i kulturowe, prowadzi do poczucia odrębności i identyfikacji z lokalną przestrzenią, tworząc silne więzi i szczególny kapitał miejsca. Funkcjonujące w naszej świadomości genius loci pozwala rozwijać gospodarczo i jednocześnie chronić krajobrazy, które stają się dla mieszkańców i gości swego rodzaju sacrum.

 • Koloryt lokalny, genius loci – jakie jest ich znaczenie dla geografii krajobrazu?
 • Metody analizy kolorytu miejsca – jak oceniać miejsca ze względu na ich tożsamość?
 • Jakie elementy krajobrazu wpływają na poczucie odrębności i identyfikacji miejsc?
 • Co buduje tożsamość na wsi, a co w mieście?
 • Jaki kapitał gospodarczy wytwarza lokalna odrębność krajobrazu?
 • Jak funkcjonują lokalne społeczności w powiązaniu z tożsamością miejsca?
 • Czy koloryt lokalny należy zachowywać czy kształtować?
 • Jak chronić koloryt lokalny miejsc?
 • Jak kształtować krajobraz, aby nie tracić tożsamości przestrzeni?
 • Krajobrazy autentyczne i przebudowane – czy i jak kształtować tożsamość miejsca?
 • Jakie procesy zagrażają utracie lokalnego kolorytu?
 • Czy natura tworzy genius loci? Co kształtuje koloryt krajobrazów przyrodniczych?