Publikacja na stronie PTG

Przedstawicieli instytucji (szkół, uczelni, instytucji edukacyjnych i badawczych) oraz stowarzyszeń zachęcamy do nadsyłania materiałów o tematyce geograficznej do publikacji na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do dzielenia się geograficznymi aktualnościami (dział Aktualności), w tym:

 • sekcja Wiedza – wynikami badań i analiz zrealizowanych przez członków i sympatyków PTG, podanymi w przystępnej, popularnonaukowej formie;
 • sekcja Podróże – informacjami o podróżach i wyprawach naukowych, w których uczestniczyli członkowie i sympatycy PTG;
 • sekcja Ad memoriam – biogramami i wspomnieniami zmarłych, zasłużonych polskich geografów;

jak i nadchodzącymi wydarzeniami (dział Kalendarz), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • sekcja Konferencje – informacji o polskich i międzynarodowych kongresach, konferencjach i seminariach o tematyce geograficznej;
 • sekcja Wykłady – informacji o wykładach i odczytach organizowanych przede wszystkim przez Oddziały i Komisje PTG.

Instrukcja przygotowania materiałów

Przygotowując materiał do publikacji na stronie prosimy o dostarczenie następujących elementów:

 • Słowo kluczowe (lub fraza). Nie powinno być to słowo kluczowe używane przez zewnętrzne strony, do których odwołuje się tekst;
 • Tytuł. Tytuł musi zawierać słowo kluczowe. Długość tytułu powinna wynosić max 80 znaków ze spacjami. Przy okazji, warto zwrócić uwagę na wyzwania wynikające z deklinacji w języku polskim. W konsekwencji, jeżeli słowem kluczowym / frazą kluczową będzie np. „rozwój zrównoważony”, wówczas tytuł „Zagadnienia rozwoju zrównoważonego” nie będzie zawierać słowa kluczowego;
 • Właściwy tekst. Tekst musi mieć długość minimum 300 wyrazów. Musi być podzielony na akapity. Każdy akapit powinien liczyć nie więcej niż 150 wyrazów. W pierwszym akapicie, a najlepiej w pierwszym zdaniu, musi pojawić się słowo kluczowe / fraza kluczowa. Słowo kluczowe powinno pojawić się również kilka razy w dalszej części tekstu. W przypadku dłuższych tekstów należy wprowadzić podział tekstu z wykorzystaniem nagłówków. Dobrze aby nagłówki zawierały słowo kluczowe / frazę kluczową;
 • Krótki tekst pojawiający się w wynikach wyszukiwania. Tekst powinien liczyć ok. 150 znaków;
 • Tekst anonsujący na Facebooka. Powinny to być dwa-trzy niezbyt długie akapity. W tym tekście dopuszczalne jest używanie emotikonów, hasztagów i oznaczeń instytucji posiadających swoje strony na Facebooku;
 • Plik graficzny w orientacji poziomej. Plik powinien być dostępny na otwartej licencji do swobodnego wykorzystania na stronie.

Nadsyłanie materiałów

Dostarczenie materiału zredagowanego według powyższych wytycznych jest warunkiem koniecznym publikacji na stronie PTG. Materiały wysyłać należy w edytowalnym pliku tekstowym do Sekretarza Zarządu Głównego PTG, który administruje stroną Towarzystwa, na adres sekretarz@ptgeo.org.pl.