Komisja Geografii Komunikacji PTG

Członkowie Komisji

Przewodniczący Komisji:

 • dr Arkadiusz Kołoś, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Sekretarz Komisji:

 • dr Marcin Połom, Uniwersytet Gdański

Członek Zarządu Komisji:

 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Członkowie Komisji:

 • mgr Filip Bebenow, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr Tadeusz Bocheński, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Radosław Bul, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr Jan Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • dr Ariel Ciechański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 • dr Jędrzej Gadziński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • mgr Janusz Górny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • mgr Sławomir Goliszek, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 • dr Robert Guzik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • mgr Marta Jaźwiecka, Uniwersytet Gdański
 • mgr Krzysztof Kopeć, Uniwersytet Gdański
 • mgr Karol Kowalczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr hab. Stanisław Koziarski, Uniwersytet Opolski
 • mgr Sławomir Książek, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Małgorza Pacuk, Uniwersytet Gdański
 • dr Edyta Pijet-Migoń, Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław
 • prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz Quirini-Popławski, Uniwersytet Łódzki
 • dr Hubert Rabant, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • dr hab. prof. IGiPZ Piotr Rosik, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 • dr Jakub Taczanowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Zbigniew Taylor, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 • dr Piotr Trzepacz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr hab. prof. UG Jan A. Wendt, Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Wiskulski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
 • dr Szymon Wiśniewski, Uniwersytet Łódzki