9. Przestrzeń życia człowieka w czasach niepewności – nowe pola badawcze w geografii społecznej