8. Przemiany krajowych, regionalnych i lokalnych systemów osadniczych i społecznych w dobie kryzysów