2. Edukacja geograficzna polskiego społeczeństwa w czasach niepewności