12. Wpływ czynników politycznych, religijnych i kulturowych…