Kongres Geografii Polskiej 2023 – Komunikat II

Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Kongresie Geografii Polskiej połączonej z Jubileuszem 100-lecia Czasopisma Geograficznego oraz z 64. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydarzenia odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Jej Magnificencji prof. dr hab...
Więcej