Polsko-Francuski Kongres Geograficzny

W dniach 1-4 czerwca 2016 w Paryżu odbędzie się Polsko-Francuski Kongres Geograficzny (Assises franco-polonaises de Géographie) inaugurujący obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Patronat objęli: Ambasador RP w Paryżu JE Andrzej Byrt oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Kongresowi towarzyszyć będą dwie wystawy: w Bibliotece Polskiej w Paryżu "Podróże przez historię" - kartografia polska i francuska dotycząca Polski  XVI-XIX w. (Komisarze Wystawy: Zbigniew Dyrdoń i Anna Czarnocka) oraz w Stacji Naukowej PAN w Paryżu "Geografia polska-trad...
Więcej