O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Geograficzne założone w Warszawie w styczniu 1918 r. kontynuuje swoje wiekowe dziedzictwo w duchu odpowiedzialności za historię, stan obecny i perspektywy rozwoju geografii polskiej. Szanując tradycję i dorobek poprzednich pokoleń geografów, współcześnie PTG stoi wobec trudnych wyzwań zmieniającego się świata, procesów globalizacji oraz aktywnego i odpowiedzialnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Więcej

Przekaż 1,5%

Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego wspierają Państwo cele statutowe Towarzystwa oraz przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju badań geograficznych w Polsce.
Więcej

Działalność Towarzystwa

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju nauk geograficznych oraz edukacji i zastosowania wiedzy geograficznej w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym. PTG realizuje to poprzez inicjowanie i organizowanie badań naukowych, szerzenie kultury geograficznej oraz wychowanie w duchu patriotyzmu terytorialnego. Szczególnie istotna jest działalność wydawnicza, organizacja konferencji i seminariów oraz inna aktywność organizacyjna i opiniotwórcza. Ważną rolę w rozwoju świadomości geograficznej społeczeństwa odgrywa akcja popularyzacyjn...
Więcej

100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1918-2018

100 lat PTG plakat
W 2018 r. przypada ważna rocznica 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zostało ono założone w Warszawie w styczniu 1918 r., u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Nadchodząca rocznica może stać się momentem zwrotnym w procesie przywracania Towarzystwu dawnej świetności. PTG pragnie wypracować formułę umożliwiającą zjednoczenie ruchu geograficznego w Polsce (np. w formie federacji). Zbliżający się Jubileusz będzie świętem całej polskiej geografii. Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości Rok Pols...
Więcej

Wystawa „Geografia Polska – Tradycja i Współczesność”

Wystawa_Geografia_Polska_14
2 czerwca 2016 w Paryżu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Geografia Polska – Tradycja i Współczesność" inaugurującej obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wystawa, umiejscowiona w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, przedstawia plansze dotyczące rozwoju poszczególnych dziedzin geografii, a także jest poświęcona najwybitniejszym polskim geografom. Jest to trzecia wystawa geograficzna w Stacji PAN w Paryżu. Pierwsze dwie organizował E. Romer (1919 i 1931). Wystawa będzie czynna do września 2016 r. W przyszłym roku ukaże się szczegółowy katalog Wystawy. [gallery link...
Więcej