Atlas krajów wyszehradzkich

Redaktorzy

Monografia-atlas pt. „Geograficzne uwarunkowania i czynniki rozwoju krajów wyszehradzkich” koordynowana jest przez dr. Konrada Czapiewskiego i prof. Przemysława Śleszyńskiego.

Dr hab. Przemysław Śleszyński jest profesorem w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, jest też wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego, przewodniczącym jego Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności oraz członkiem komitetów PAN (Badań nad Migracjami, Nauk Geograficznych i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju). Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną oraz gospodarką i planowaniem przestrzennym, w tym zagadnieniami migracyjno-demograficznymi, rozwojem miast i regionów, geografią stosowaną.

Dr Konrad Czapiewski jest adiunktem w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, jest też członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz członkiem Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną oraz gospodarką i planowaniem przestrzennym, w tym zagadnieniami geografii wsi i rolnictwa, rozwojem lokalnym oraz transferem wiedzy.