Atlas krajów wyszehradzkich

Dla autorów

Autorów przygotowujących plansze do monografii-atlasu pt. „Geograficzne uwarunkowania i czynniki rozwoju krajów wyszehradzkich” prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych w kwestii redakcji map.

Mapy sugerujemy redagować w środowisku ArcGIS. Mapy można redagować również w środowisku QGIS, a w ostateczności – MapInfo.

Podstawową jednostką podziału do prezentacji zjawisk na mapach jest NUTS-3. Stosowna warstwa do pracy w środowiskach GIS została przygotowana w oparciu o materiał udostępniony przez Eurostat. Plikiem wejściowym były dane w skali 1:1M, ale zostały zgeneralizowane tak, aby były dobrze czytelne w skali 1:5M. Prosimy o pobranie do pracy załączonego niżej podkładu kartograficznego:

W przypadku prezentacji zjawisk, których polem odniesienia nie jest NUTS-3 (punkty, linie, inne regiony), prosimy o przygotowanie odpowiednich warstw wektorowych (prosimy przesyłać komplet plików .shp, .shx, .dbf i .prj). Ostatecznie, jeśli nie ma innej możliwości, dane punktowe mogą też być przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym. W kolejnych kolumnach arkusza należy umieścić następujące kategorie danych: nazwa miejsca, współrzędne geograficzne Lat i Long, dane liczbowe lub jakościowe do prezentacji.

Rekomendujemy następujące odwzorowanie kartograficzne: Europe_Lambert_Conformal_Conic. Prosimy o stosowanie następujących ustawień:

  • Authority: Custom
  • Projection: Lambert_Conformal_Conic
  • False_Easting: 0,0
  • False_Northing: 0,0
  • Central_Meridian: 18,0
  • Standard_Parallel_1: 43,0
  • Standard_Parallel_2: 62,0
  • Latitude_Of_Origin: 30,0
  • Linear Unit: Meter (1,0)