Zaproszenie do publikacji w Czasopiśmie Geograficznym, tom 96(1) 2025

Z przyjemnością ogłaszamy nabór artykułów do pierwszego tomu Czasopisma Geograficznego w 2025 roku. Tematem przewodnim tego tomu będzie „Człowiek a wieś”. Zapraszamy badaczy i praktyków do nadsyłania oryginalnych artykułów badawczych, eksplorujących różnorodne relacje między kapitałem ludzkim i społecznym na obszarach wiejskich.