Kongres Geografii Polskiej 2023 – Komunikat II

Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Kongresie Geografii Polskiej połączonej z Jubileuszem 100-lecia Czasopisma Geograficznego oraz z 64. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Wydarzenia odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Jej Magnificencji prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 31 maja – 3 czerwca 2023 r., a hasłem przewodnim będzie Geografia niepewności. Komunikat II zawiera wszystkie niezbędne szczegóły. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Komunikacie I.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Prof. dr hab. Paweł Churski (Dziekan WGSEiGP UAM)
Prof. dr hab. Marek Degórski (Przewodniczący KNG)
Prof. dr hab. Maciej Jędrusik (Przewodniczący KKJG)
Dr Cezary Mądry (Przewodniczący KO, Redaktor Naczelny CzG)
Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek (Przewodnicząca PTG)
Prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz (Dziekan WNGiG UAM)

Ważne terminy:

  • do 31 marca 2023 – zgłaszanie udziału oraz tematów referatów i posterów, przesłanie abstraktów
  • do 15 kwietnia 2023 – informacja o akceptacji zgłoszenia
  • do 30 kwietnia 2023 – wniesienie opłaty konferencyjnej