Zgłoś wydarzenie na GeoNight2023

GeoNight2023 Zbliża się GeoNight2023! Podobnie jak wcześniej, w 2023 roku Polskie Towarzystwo Geograficzne – członek Europejskiej Asocjacji Towarzystw Geograficznych EUGEO – wspiera „GeoNight”, międzynarodową inicjatywę dla wszystkich, którzy mają geografię w swoich sercach i tego szczególnego wieczora i nocy chcą uczestniczyć w geograficznych wydarzeniach. Celem jest również wychodzenie z naszą dyscypliną poza granice świata akademickiego z nadzieją na międzynarodowe zainteresowanie i poparcie dla Geografii. GeoNight2023 wypada 14 kwietnia.

Więcej informacji można znaleźć na międzynarodowej stronie internetowej GeoNight2023. Najważniejsze informacje na temat GeoNight2023 są już opublikowane. Co ważne, dostępny jest formularz internetowy, w którym można zgłosić swoje wydarzenie. Termin zgłaszania propozycji wydarzenia upływa 5 lutego 2023 20 lutego 2023. Pamiętajcie, że w krajach, w których krótko przed lub po GeoNight2023 zaplanowano duże wydarzenia geograficzne, wystarczą nawet dwie lub trzy małe inicjatywy, aby wesprzeć GeoNight!

W 2017 roku francuski Narodowy Komitet Geograficzny (CNFG) zainicjował pierwszą edycję „Nuit de la Géographie (GeoNight)”, która odbyła się w Paryżu i kilkunastu innych francuskich miastach. W 2018 roku przy wsparciu EUGEO, GeoNight miało już skalę europejską. W 2019 roku, wraz z International Geographic Unione, kolejne kraje na całym świecie włączyły się w organizację wydarzeń w ramach GeoNight. Z biegiem lat wydarzenia te stały się bardzo popularne. O sukcesie tej inicjatywy świadczy wielkość i duża różnorodność uczestniczącej w wydarzeniach publiczności, entuzjazm organizatorów wydarzeń oraz uznanie jakości i znaczenia tych wydarzeń przez wiele międzynarodowych stowarzyszeń geograficznych.