Jubileusz 75-lecia Oddziału Częstochowskiego PTG – spotkanie podsumowujące obchody za nami

Jubileusz 75-lecia Oddziału Częstochowskiego PTG Jubileusz 75-lecia Oddziału Częstochowskiego PTG już za nami. W dniu 10 września 2022 r. w Olsztynie k. Częstochowy odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące obchody Jubileuszu 75-lecia działalności Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie było efektem pracy całego Oddziału Częstochowskiego PTG, którym kieruje Urszula Gospodarek. Przewodniczącej Oddziału przypadła rola prowadzącej jubileuszową uroczystość.

W spotkaniu uczestniczyło ogółem ok. 70 osób w tym: Tomasz Kucharski (Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, Honorowy Patron obchodów Jubileuszu), Marek Romański (Radny Miasta i Gminy Olsztyn, historyk i popularyzator wiedzy historycznej) wraz z grupą pasjonatów historii Olsztyna i okolic, Katarzyna Biskup (Kierownik Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn) która była jednocześnie współorganizatorką spotkania.

Gościem honorowym uroczystości był prof. Antoni Jackowski – wybitny geograf, Honorowy Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Profesor, który swoje naukowe życie związał z Uniwersytetem Jagiellońskim, a którego biografia mocno związana jest z Olsztynem. W spotkaniu uczestniczyła rodzina i przyjaciele profesora, z żoną prof. Danutą Ptaszycką-Jackowską oraz bratem Tadeuszem Jackowskim.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego, przede wszystkim członków i sympatyków Oddziału Częstochowskiego. PTG reprezentowała Przewodnicząca – Urszula Myga-Piątek. Obecni byli również członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTG: Tomasz Wites, Agnieszka Latocha-Wites i Tomasz Napierała oraz członkini Zarządu Głównego PTG – Anita Bokwa. Mogliśmy się cieszczyć obecnością Bożeny Dobosik – długoletniej Przewodniczącej Oddziału Częstochowskiego PTG.

Program spotkania podsumowującego Jubileusz 75-lecia Oddziału Częstochowskiego PTG przedstawiał się następująco:

  • Prezentacja Bożeny Dobosik pt. „Historia działalności Oddziału Częstochowskiego PTG”
  • Wręczenie pamiątkowych dyplomów
  • Wystąpienia gości
  • „Olsztyn – nasza wojenna Mała Ojczyzna (1939 – 1945)” – wspomnienia prof. Antoniego Jackowskiego
  • Podsumowanie spotkania
  • Spacer z przewodnikiem po wzgórzu zamkowym w Olsztynie

Przewodnicząca PTG prof. Urszula Myga-Piątek wręczyła Przewodniczącej Oddziału Częstochowskiego Urszuli Gospodarek list gratulacyjny, w którym napisano m.in.: Oddział Częstochowski od zawsze funkcjonuje niezwykle prężnie, mimo że działalność prowadzi poza głównymi ośrodkami akademickiej geografii w Polsce. Życzymy Państwu kontynuowania pięknych inicjatyw realizowanych na styku geografii i krajoznawstwa. Życzymy odważnego podejmowania nowych wyzwań.

Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe magnesy, publikację autorstwa prof. Antoniego Jackowskiego pt. „Olsztyn – nasza wojenna Mała Ojczyzna (1939-1945)” oraz materiały promocyjne przekazane przez Urząd Miasta Częstochowy i Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.