International Tourism Congress ITC2022 pod patronatem PTG

Kalendarz dnia 17 Lis 2022

International Tourism Congress ITC2022 Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe wydarzenie International Tourism Congress ITC2022, które odbędzie się w Łodzi, w dniach od 17 do 19 listopada 2022 roku. Polskie Towarzystwo Geograficzne objęło patronat nad kongresem organizowanym wspólnie przez międzynarodowy projekt SPOT – Sustainable Spatial Planning of Tourism Destrinations, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz portugalską organizację badawczą CiTUR – Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo.

Tylko do 15 września można zgłosić swoje wystąpienie i zarejestrować się korzystając z obniżonego wpisowego. Osoby, które posiadają afiliację jednego z uniwersytetów należących do Baltic University Programme, mogą ubiegać się o stypendium na pokrycie kosztów wpisowego.

Kongres ITC2022 jako podsumowanie projektu SPOT

International Tourism Congress ITC2022 jest głównym wydarzeniem prezentującym osiągnięcia projektu SPOT – Sustainable Spatial Planning of Tourism Destrinations. W ramach kongresu odbędzie się specjalna sesja, w trakcie której zapoznać będzie się można z wynikami pracy naukowców i studentów w zakresie zrównoważonego planowania przestrzennego i rozwoju turystyki zrównoważonej w wybranych, europejskich destynacjach. Tę specjalną sesję dedykujemy pamięci tragicznie zmarłego prof. Konrada Czapiewskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, jednego z liderów projektu SPOT. Udział w sesji jest nieodpłatny, wymagana jest jednak rejestracja.

Tematyka kongresu ITC2022

Tytuł kongresu ITC2022 brzmi „Tourism – Going Back/Forward to Sustainability”. Turystyka zrównoważona to zagadnienie szeroko dyskutowane od początku lat 90. XX wieku. Korzenie tego pojęcia tkwią w koncepcji tzw. „zielonej turystyki”, która miała być odpowiedzią na negatywne skutki boomu turystyki masowej lat 60. XX wieku. Pojęcie turystyki zrównoważonej wywodzi się wprost z szerszej i starszej idei „zrównoważonego rozwoju”. Do dyskusji nad turystyką zrównoważoną wróciliśmy ostatnio w dobie kryzysów ziemskiej przyrody (zmiana klimatu, kryzys bio- i georóżnorodności oraz degradacja krajobrazu kulturowego). Zmiany te wywołane zostały gospodarczą działalnością człowieka usankcjonowaną kapitalistycznym nastawieniem na konsumpcję i zysk, jak również traktowaniem przyrody jako taniego, czy wręcz darmowego zasobu.

Aktualnie, dyskusja nad turystyką zrównoważoną odnosi się również do problemów społecznych. Mowa o niesprawiedliwości społecznej i przestrzennej wynikającej z nierówności społecznych i ekonomicznych, braku spójności terytorialnej oraz o różnego rodzaju problemach wynikających z przerostu funkcji turystycznej. Zrównoważony rozwój wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych są wskazywane jako najważniejsze siły kształtujące rozwój turystyki przyszłości. Dlatego w dyskusji podczas kongresu ITC2022 turystykę zrównoważoną będziemy traktować jako temat zarówno stary, jak i zupełnie nowy.

Informacje szczegółowe