XXXVIII Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” – Turystyka w nowym świetle

Kalendarz dnia 22 Wrz 2022

Turystyka w nowym świetle „Turystyka w nowym świetle” to hasło XXXVIII Seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu”. Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach 22-24 września 2022 r. w Łodzi, w Collegium Geographicum na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 31.

Organizatorem tej jednej z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką jest Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji.

Formuła programowa

Głównymi celami konferencji są prezentacje:

  • ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki,
  • wyników ukończonych ostatnio prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki,
  • założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
  • dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką oraz jego wykorzystania w nauce i praktyce.

Formuła programowa XXXVIII Seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu” pozostaje otwarta także na inne wystąpienia, nie związane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do szeroko rozumianej turystyki, przygotowane i opracowane również w ośrodkach naukowych nie prowadzących studiów na kierunkach turystyka i rekreacja czy gospodarka turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badań.

Turystyka w nowym świetle

W czasie seminarium, poza sesjami referatowymi, planujemy posiedzenie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wieczorne spotkanie towarzyskie i integracyjne, a także wycieczkę po Łodzi oraz udział w Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła – największej tego typu imprezie w Polsce, podczas której światło łączy się z dźwiękiem, projekcją, animacją, barwą i rzeźbą.

Tematem przewodnim 12. edycji Light.Move.Festival w dniach 23-25 września 2022 r. w Łodzi będzie „Przebudzenie”. To cykliczne wydarzenie wiąże historyczną tożsamość Łodzi z elementami sztuki wizualnej i multimedialnego przekazu. Jego celem jest promowanie potencjału kulturalnego i twórczego, pokazanie w nowy, niepowtarzalny sposób wartościowych zakątków, przestrzeni oraz budynków miasta nocą.

Informacje szczegółowe