Turystyka etnograficzna w Polsce

Kalendarz dnia 19 Maj 2022

Turystyka etnograficzna Zapraszamy członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami geograficznymi na kolejną prelekcję w ramach cyklu Geoczwartki, czyli spotkań popularnonaukowych organizowanych przez Oddział Łódzki PTG. Najbliższy wykład odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 18. Będziemy gościć dr Justynę Mokras-Grabowską, pracownika badawczo-dydaktycznego na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, która wygłosi referat pt. „Turystyka etnograficzna w Polsce”. Nadchodząca prelekcja odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Turystyka etnograficzna

Turystyka etnograficzna bazuje na udostępnieniu turystom materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury ludowej. W rozwoju turystyki etnograficznej podkreślana jest rola skansenów, imprez folklorystycznych czy ginących zawodów. Poprzez udostępnienie wspomnianego dziedzictwa turystom mieszkańcy poszukują i wzmacniają poczucie swojej tożsamości. Rozwój turystyki etnograficznej możliwy jest dzięki aktywności regionalistów czy twórców ludowych. Omawiany rodzaj turystyki może mieć jednak również ciemne oblicze. Komercjalizacja kultury ludowej na potrzeby turystów może doprowadzić do jej wynaturzenia i utraty autentyczności.

Podczas wykładu prelegentka odwoła się do monografii będącej efektem pracy zespołu badawczego w składzie Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak i Justyna Mokras-Grabowska, pt. „Turystyka etnograficzna w Polsce”. Autorzy zaproponowali ten obszar problematyki mając świadomość unikatowości atrakcyjności rodzimego dziedzictwa etnograficznego, a także potrzebę jego szerszej popularyzacji i ochrony oraz znaczącego miejsca jakie zajmuje we współczesnej turystyce kulturowej. Więcej na temat książki przeczytać można w recenzji autorstwa Lecha J. Zdrojewskiego, która ukazała się na łamach Turystyki Kulturowej.

Prelegentka

Dr Justyna Mokras-Grabowska jest doktorem Nauk o Ziemi w zakresie geografii i pracownikiem Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji w Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się badaniami takich zjawisk jak: turystyka etnograficzna, aktywna oraz specjalistyczna.