Warsztaty „Uczenie maszynowe w analizie danych geograficznych”

Kalendarz dnia 14 Kwi 2022

Warsztaty „Uczenie maszynowe w analizie danych geograficznych” organizowane przez SoftwareMill to cykl 5 spotkań, na których spotykają się nauki geograficzne i uczenie maszynowe – które może okazać się wielkim wsparciem w badaniach naukowych. Warsztaty poświęcone są tematyce analizy danych przestrzennych z wykorzystaniem ML, a omówione zostaną zagadnienia takie jak na przykład: praca z danymi ustrukturyzowanymi, wykrywanie obiektów na obrazie teledetekcyjnym, segmentacja semantyczna, czy zastosowanie rekurencyjnych i konwolucyjnych sieci neuronowych.

Uczenie maszynowe w analizie danych geograficznych Pierwsze warsztaty odbędą się już 14 kwietnia 2022 r. w godzinach 17:00-20:00 na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas spotkania przyjrzymy się analizie sekwencji: przeprowadzimy analizę procesów zachodzących w czasie i będziemy pracować z rekurencyjnymi sieciami neuronowymi (RNN).

Cykl warsztatów został zaprojektowany z myślą o geografach, badaczach, doktorantach i studentach, którzy chcą wzbogacić swoją pracę badawczą o wykorzystanie ML. Każde warsztaty skupiają się na innym zagadnieniu, jednak nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, co pozwala na uczestnictwo w dowolnej liczbie zajęć zależnie od indywidualnych potrzeb. Uczestnicy nie muszą mieć wiedzy na temat uczenia maszynowego ani programowania – potrzebną wiedzę zdobędą na warsztatach, jednak wymagane jest doświadczenie w pracy z danymi przestrzennymi.

Zajęcia prowadzi Maciej Adamiak, Senior Software Engineer, Machine Learning Engineer, lider zespołu ML w SoftwareMill. Maciej w pracy wykorzystuje swoją pasję do inżynierii danych i uczenia maszynowego, budując projekty nie tylko komercyjne, ale też naukowe i stale poszerza swoją wiedzę w zakresie teledetekcji, która jest jedną z jego ulubionych dziedzin. Jest także autorem publikacji naukowych w tematyce nauk geograficznych i uczenia maszynowego, m.in. publikacji „Głębokie uczenie w procesie teledetekcyjnej interpretacji przestrzeni geograficznej”, która niedawno ukazała się na łamach Czasopisma Geograficznego.

Udział w warsztatach „Uczenie maszynowe w analizie danych geograficznych” jest całkowicie bezpłatny, wymagana jest rejestracja, której można dokonać za pośrednictwem platformy Eventbrite. By aktywnie brać udział w warsztatach, uczestnicy powinni mieć ze sobą własne komputery, na których będą mogli wykonywać zadania praktyczne. Organizator zapewnia dostęp do niezbędnych danych.

Partnerami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.