Spitsbergen 2022 – II Konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”

Kalendarz dnia 25 Cze 2022

Krajobrazy polarne Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II Konferencji Naukowej „Krajobrazy polarne
w warunkach zmian klimatu” oraz skorzystania z możliwości odwiedzenia Stacji Polarnej UAM „Petuniabukta” w sezonie letnim 2022.

Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych podlega ciągłym przemianom, zarówno pod wpływem procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. Ingerencja człowieka w obszarach polarnych, ma coraz większe znaczenie na ich kształtowanie i rozwój. Obszary polarne stymulują również zmiany globalne klimatu. Proponowany problem konferencji określony został w temacie „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”, dla podkreślenia znaczenia badań polarnych w rozpoznaniu przyczyn i mechanizmów zmian globalnych klimatu i ich wpływu na środowisko przyrodnicze Wysokiej Arktyki.

Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi
w obszarach polarnych jak i przedstawienia własnych wyników i koncepcji badawczych. Możliwość omówienia tych zagadnień bezpośrednio w terenie będzie także okazją do dyskusji fundamentalnych zagadnień mechanizmu kształtowania i rozwoju obszarów polarnych i ich miejsca we współczesnym rozwoju świata.
Uczestnicy konferencji mają okazję uczestniczyć w jednym z 2 bloków sesji terenowych odbywających się na Spitsbergenie w terminach:

 • I blok sesji 25 czerwca – 4 lipca,
 • II blok sesji 2 – 11 lipca.

Ramowy program konferencji

 • Dzień 1 – transport uczestników z Warszawy na Spitsbergen
 • Dzień 2 – sesja terenowa „Krajobrazy miejskie w Arktyce I – działalność człowieka w obszarach polarnych na przykładzie Longyearbyen, stolicy Spitsbergenu”
 • Dzień 3 – transport uczestników statkiem z Longyearbyen do Pyramiden; sesja terenowa „Krajobrazy miejskie w Arktyce II – działalność człowieka w obszarach polarnych na przykładzie Pyramiden, opuszczonego miasta górniczego”
 • Dzień 4 – sesja terenowa „Wpływ człowieka na geoekosystemy glacjalne Arktyki na przykładzie lodowca Bertil”
 • Dzień 5 – sesja terenowa „Strefy morenowe lodowców wysokiej Arktyki na przykładzie lodowca Sven”; I sesja referatowa „Funkcjonowanie współczesnych geoekosystemów polarnych w warunkach zmian klimatu”
 • Dzień 6 – sesja terenowa „Doliny polodowcowe centralnego Spitsbergenu – geologia, formy ukształtowania terenu, osady na przykładzie doliny Ebba”
 • Dzień 7 – sesja terenowa „Geoekosystemy jeziorne w Arktyce na przykładzie jeziora Blue Lake”; II sesja referatowa „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość badań polarnych – perspektywa polska i światowa”
 • Dzień 8 – sesja terenowa „Strefy litoralne w Arktyce na przykładzie zatoki Mimer”; transport uczestników do Longyearbyen
 • Dzień 9 – podsumowanie konferencji i dyskusja w Longyearbyen
 • Dzień 10 – transport uczestników z Longyearbyen przez Oslo do Warszawy

Informacje organizacyjne

 • Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji: 11 500 zł (zakwaterowanie w budynkach Stacji); 10 500 zł (zakwaterowanie w namiotach na terenie Stacji).
 • Ważne daty: Zgłoszenia do 21 marca 2022 r.; Pierwsza wpłata (5 000 zł) do 30 marca 2022 r.
 • Komitet organizacyjny: dr Justyna Weltrowska, prof. Grzegorz Rachlewicz, mgr Krzysztof Rymer.
 • Szczegółowe informacje i zapisy: Justyna Weltrowska.

Do pobrania