XXVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe pt. Krajobrazy małych miast – współczesne kierunki badań

Kalendarz dnia 5 Wrz 2022

Krajobrazy Małych Miast Krajobrazy małych miast – współczesne kierunki badań to tytuł XXVI Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-6 września 2022 roku w Olsztynie. Zapraszają: Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow.

Tematyka Seminarium

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształtowania, ochrony i transformacji krajobrazów małych miast. Proponujemy, aby w ramach Seminarium Krajobrazy małych miast… podjąć następujące tematy:

 • przemiany funkcjonalno-przestrzenne małych miast,
 • transformacja krajobrazów małych miast,
 • odnowa i rewitalizacja jako element kształtowania krajobrazu małych miast,
 • rozwój terenów publicznych i ich wpływ na zmiany krajobrazu małego miasta,
 • duch miejsca i architektura małych miast a unikalność krajobrazu,
 • krajobraz multisensoryczny małych miast,
 • krajobrazy małych miast – percepcja i nowe kierunki badań,
 • stan i potrzeby w zakresie ochrony krajobrazu małych miast,
 • jakość życia mieszkańców małych miast – znaczenie idei Cittaslow,
 • konflikty środowiskowe, społeczne i przestrzenne w krajobrazach małych miast,
 • krajobrazy małych miast – walory, funkcja i znaczenie w rozwoju turystyki i regionu.

W trakcie seminarium planujemy również sesję terenową w wybranych miastach Sieci Cittaslow.

Dodatkowe informacje