Stanowisko Polskiego Towarzystwa Geograficznego w sprawie napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę

Stanowisko PTG W czwartek 24 lutego 2022 r. we wczesnych godzinach porannych doszło do bezprecedensowej inwazji Rosji na Ukrainę. Polskie Towarzystwo Geograficzne stanowczo potępia niezwykle groźną i całkowicie bezpodstawną agresję Rosji skierowaną przeciwko niepodległej i niepodzielnej Ukrainie. Nieuzasadniona i niesprowokowana agresja jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego.

Ukraina jest krajem demokratycznym, suwerennym o pięknych aspiracjach wyrażanych na forum międzynarodowym, choć borykającym się z wieloma wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi. Granicząc z wieloma państwami, buduje relacje z Europą na zasadach dobrosąsiedzkich, opartych na szacunku i tolerancji kulturowej. Tym samym ma prawo oczekiwać od sąsiadów życzliwości, a nie brutalnej wrogości.

Głęboko wierzymy, że bezprecedensowe w XXI w. i nieludzkie w cywilizowanym świecie działania prezydenta Rosji oraz tamtejszego aparatu władzy nie będą realizowane przy całkowitej bierności rosyjskiego społeczeństwa i spotkają się ze sprzeciwem i pokojową reakcją cywilnej ludności.

Wzywamy Władze Rzeczypospolitej Polskiej do zdecydowanej i adekwatnej reakcji dyplomatycznej w stosunku do Rosji, a także do wsparcia wszelkimi możliwymi sposobami procesu demokratyzacji tego kraju. Liczymy na zapewnienie Ukrainie i jej obywatelom koniecznej pomocy.

Wszystkim Ukraińcom przekazujemy wyrazy naszego ogromnego wsparcia. Ukraińskich geografów – współpracujących z nami naukowców, praktyków, doktorantów i studentów – zapewniamy o naszej trosce i gotowości niesienia pomocy. Liczna ukraińska diaspora w Polsce to również geografowie, prowadzący badania bądź studiujący na polskich uczelniach i pracujący w polskich firmach. Możecie liczyć na naszą otwartość i pomoc.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTG