Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”

Łukasz Fiedeń

Problemy i wyzwania geografii komunikacji VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” odbyła się na zdalnie w dniach 25–26 listopada 2021 r. Jej organizacją zajął się zespół geografów transportu z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wydarzeniu patronowało Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Konferencja „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” rozpoczęła się wieczornym zebraniem członków Komisji Geografii Komunikacji PTG. Obrady konferencyjne zostały oficjalnie otwarte 26 XI o godz. 9.00 przez Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Podobnie jak we wcześniejszych latach, jako pierwsza odbyła się sesja plenarna. Jej tematyka dotyczyła interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienie wpływu inwestycji na dostępność i efektywność transportu.

Następnie, równolegle odbyły się dwie sesje poświęcone wyzwaniom pasażerskiego transportu kolejowego oraz pandemii COVID-19 jako wyzwaniu dla systemów transportowych. W trzeciej serii wystąpień sesja A została poświęcona rozwojowi transportu lotniczego, zarówno w skali światowej, jaki i krajowej. Podczas sesji B poruszano tematykę rozwoju transportu kolejowego w Nigerii, Rosji i Rumunii. Kolejnym punktem obrad były równoległe sesje nr 4, podczas których skupiono się z jednej strony na relacjach transportu z innymi branżami gospodarki, a z drugiej na problemach transportu miejskiego. Wieczorem odbyły się dwie ostatnie sesje równoległe, poruszające tematykę wykluczenia w powiązaniu do dostępności transportowej oraz transportu miejskiego.

Konferencja „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” zgromadziła łącznie 70 osób. Z tego 40 osób wzięło udział czynny. Wygłoszono 31 referatów i zaprezentowano 1 poster. Tematyka transportu zgromadziła podczas konferencji przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, w tym nauk społecznych (geografia, gospodarka przestrzenna, ekonomia), czy inżynieryjno-technicznych, a także praktyków. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele wielu ośrodków naukowych w Polsce (Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Warszawa, Wrocław). W konferencji uczestniczyły też osoby z innych krajów (Białorusi, Czech, Iranu, Nigerii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Węgier).