Kongres Edukacji Geograficznej: Konkursy i sesja posterowa

Kongres Edukacji Geograficznej - Konkursy Konkursy i sesja posterowa organizowane są pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jako wydarzenia promujących Kongres Edukacji Geograficznej.

Kongres Edukacji Geograficznej odbędzie się w dniach 14-16 października 2022 roku w Łodzi, dla uczczenia 100 rocznicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii. Ogólnym przesłaniem Kongresu jest debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce. Serdecznie zapraszamy!

Tematyka

Konkursy oraz sesja posterowa poprzedzające Kongres mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny. Tematyka konkursów jest zróżnicowana i dotyczy ważnych aspektów edukacji geograficznej takich jak:

  • Mój Mistrz – Nauczyciel geografii. Celem jest rozpoznanie wzorcowej sylwetki nauczyciela geografii na podstawie aktualnych, osobistych, indywidualnych refleksji, przemyśleń i doświadczeń uczestników konkursu.
  • Moja wizja edukacji geograficznej XXI wieku.
  • Nasza szkoła dla klimatu. Celem jest zaangażowanie uczniów w działania na rzecz ochrony klimatu w kontekście rozwoju zrównoważonego.
  • Genius loci – uroda miejsca w słowie i obrazie. Konkurs ma umożliwić zaprezentowania refleksji zindywidualizowanej, zabarwionej emocjami na temat miejsca wyróżniającego się spośród innych szczególnym genius loci – duchem miejsca

Zaplanowano także sesję posterową, której tematem przewodnim będzie Mój pomysł na edukację geograficzną. Jej celem jest popularyzacja wśród geografów autorskich pomysłów dotyczących edukacji geograficznej zweryfikowanych w praktyce szkolnej lub akademickiej.

Wszystkie prace konkursowe oraz postery należy przesłać do 31 lipca 2022 roku na wskazane w regulaminach adresy. Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Kongresu Edukacji Geograficznej w Łodzi w dniu 14 października 2022 roku. Wystawę posterów organizatorzy przewidują w drugim dniu Kongresu.

Konkursy i sesja posterowa – regulaminy