Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście

Kalendarz dnia 20 Sty 2022

rower publiczny „Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście” to tytuł wykładu, który 20 stycznia 2022 r. o godz. 18.00 wygłoszą: mgr Michał Kowalski, dr Marta Borowska-Stefańska i dr Szymon Wiśniewski. Prelekcja odbędzie się w ramach spotkań organizowanych przez Oddział Łódzki PTG pod hasłem „Geoczwartki”. Zapraszamy członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wszystkie osoby, dla których rower publiczny jest zjawiskiem interesującym, a być może stał się środkiem codziennych podróży.

Wykład odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie: na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, ul. Narutowicza 88, sala 107 oraz zdalnie dla uczestników zamiejscowych z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Tematyka prelekcji

Podczas wykładu ukazane zostanie zagadnienie roweru publicznego jako elementu systemu transportowego miasta. Autorzy przedstawią rezultaty badań własnych dotyczących oceny funkcjonowania Łódzkiego Roweru Publicznego. Do badań wykorzystano głównie dwie bazy danych dotyczące wypożyczeń i zwrotów łódzkich rowerów publicznych oraz rejestru przejazdów nimi utworzonego na podstawie sygnałów GPS. Analizy przestrzenne wykonano przy użyciu oprogramowania GIS. Aby poznać opinie użytkowników na temat roweru miejskiego w Łodzi, przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe. Łódzki Rower Publiczny dobrze wpisał się w krajobraz miasta, mimo swojego krótkiego funkcjonowania. Ze względu na duży zasięg przestrzenny funkcjonalnego centrum Łodzi, rower miejski może stanowić podstawowe narzędzie integrujące obszar śródmiejski. Istotna jest również jego niska emisyjność i niewielka terenochłonność.

Prelegenci

Michał Kowalski jest specjalistą w zakresie gospodarki przestrzennej, związanym naukowo z Instytutem Zagospodarowania środowiska i Polityki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jego badania koncentrują się wokół geografii transportu, w tym analizy sprzężeń zachodzących pomiędzy mobilnością a dostępnością, modelowaniem prędkości ruchu oraz funkcjonowaniem i równowagą systemów transportowych w zmieniającym się otoczeniu.

Marta Borowska-Stefańska jest geografem, ze stopniem naukowym doktora. Związana jest naukowo z Instytutem Zagospodarowania środowiska i Polityki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej badania dotyczą planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, zagospodarowanie środowiska, tematyki powodziowej, terenów zieleni, mobilności i geografii transportu

Szymon Wiśniewski jest geografem, ze stopniem naukowym doktora. Pracuje w Instytucie Zagospodarowania środowiska i Polityki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania z zakresu planowania i rozwoju infrastruktury transportowej, geografii transportu, logistyki miejskiej, dostępność i mobilności oraz inteligentnych systemów transportowych