Życzenia świąteczne i noworoczne Przewodniczącej PTG

Życzenia bożonarodzeniowe Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Drodzy Sympatycy Towarzystwa, Szanowni Państwo,

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie proszę najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Doświadczenie pandemii sprawia, że tradycyjne życzenia zdrowia nabrały szczególnego znaczenia. W życzeniach tych zawiera się nie tylko troska o nasze własne, indywidualne zdrowie, ale również społeczna odpowiedzialność za zdrowie innych.

Przyjmijcie również życzenia otwartości, o której myślę w dwóch wymiarach: poszukiwania prawdy i spotkania z bliźnim. Otwartość w poszukiwaniu prawdy wiąże się z właściwą wszystkim geografom ciekawością świata. Bądźmy otwarci na coraz lepsze rozumienie obserwowanej rzeczywistości. Szanując dorobek przeszłych pokoleń, nie bójmy się poszukiwać nowych wyjaśnień i weryfikować istniejących teorii. Otwartość na spotkanie z bliźnim wyrażona jest w sposób symboliczny na wigilijnym stole. Zachowajmy jednak tę otwartość nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale również w rzeczywistości. Niech to dodatkowe nakrycie przy naszych stołach będzie prawdziwym miejscem dla każdego, niezależnie od pochodzenia, wyznawanej religii, płci, orientacji seksualnej czy poglądów politycznych.

Kończący się rok 2021 to okres, w którym Polskie Towarzystwo Geograficzne funkcjonowało niezwykle aktywnie. Doświadczenie początku pandemii zmotywowało nas do całkowitego przeorganizowania działalności naszego Towarzystwa. Z jednej strony, potrafiliśmy szybko i skutecznie dostosować się do wymogów pracy zdalnej i komunikacji na odległość. Z drugiej strony natomiast, w okresach gdy było to możliwe i bezpieczne, zadbaliśmy o bezcenne spotkania bezpośrednie. Doświadczenie i zdobycze z mijającego roku pozostaną z nami z pewnością na dłużej. Kolejny rok niech przyniesie wiele dobra zarówno dla naszego Towarzystwa, jak i dla Geografii w ogóle. Niech będzie czasem osobistych radości, spełnienia zawodowego, jak również satysfakcji z pracy społecznej.

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego PTG

Dr hab. Urszula Myga-Piątek, Prof. UŚ
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego