Typologia i regionalizacja gleb w Polsce

Kalendarz dnia 16 Gru 2021

Typologia i regionalizacja gleb w Polsce „Typologia i regionalizacja gleb w Polsce” to tytuł wykładu, który 16 grudnia 2021 r. o godz. 18. wygłosi dr Wojciech Tołoczko. Wykład odbywa się w ramach spotkań organizowanych przez Oddział Łódzki PTG pod hasłem „Geoczwartki”. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami geograficznymi. Prelekcja odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie: na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, ul. Narutowicza 88, sala 107 oraz zdalnie dla uczestników zamiejscowych z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Tematyka prelekcji

Podczas wykładu ukazane zostanie zróżnicowanie typów gleb i ich rozkład przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych właściwości fizycznych i parametrów chemicznych gleb ornych w granicach regionów glebowych Polski. Autor przedstawi rezultaty badań własnych, które umożliwiły ujęcie zagadnień gleboznawczych w ramach regionalizacji fizycznogeograficznej Polski. Uwzględniając granice makroregionów, zaprezentowano charakterystykę podłoża, właściwości użytkowe gleb i udziały procentowe kolejnych kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych. W granicach mezoregionów opisano występowanie oraz położenie w rzeźbie terenu dominujących typów gleb użytków rolnych.

Więcej na temat zróżnicowania pokrywy glebowej w Polsce przeczytać można w książce autorstwa dr. Wojciecha Tołoczko pt. Gleby orne makro- i mezoregionów fizycznogeograficznych Polski, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Prelegent

Wojciech Tołoczko jest geografem i gleboznawcą, ze stopniem naukowym doktora, związanym naukowo z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jego badania koncentrują się wokół gleboznawstwa, rekultywacji, chemizmu, ochrony i monitoringu gleb.