Góry Przeklęte (Czarnogóra) – Odkrycia geograficzne i badania

Kalendarz dnia 9 Gru 2021

W Góry Przeklęte zabierze nas Ditta Kicińska, która wygłosi prelekcję w czwartek 9 grudnia o godz. 18:00. Prelekcja pt. „Odkrycia geograficzne i badania Gór Przeklętych (Czarnogóra)” odbędzie się w ramach cyklu zdalnych spotkań organizowanych przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Góry Przeklęte

Fot. Adam Łada

Od roku 2006 w rejonie Gór Przeklętych zostało zorganizowanych już piętnaście letnich wypraw, w czasie których zostało odkrytych ponad sześćdziesiąt dłuższych i głębszych jaskiń, o łącznej długości przekraczającej ponad 35 km. W czasie tegorocznej wyprawy w jedenastu jaskiniach zostało odkrytych i skartowanych 4077 m nowych korytarzy. Jednym z ciekawszych odkryć jest sala Skalne Miasto znajdująca się w Jaskini Frizider, części systemu Jaskini Złotej, która wg pomiarów osiągnęła 250 m długości, 100 m szerokości i kilkanaście metrów wysokości.

Góry Przeklęte

Fot. Adam Łada

W czasie wypraw w Góry Przeklęte prowadzone były badania naukowe, w ramach których pobierane były próbki nacieków z jaskini Gigant oraz Jaskini w Čardaku i skał z otoczenia jaskiń. Dzięki analizom pobranych próbek możliwe będzie odtworzenie ewolucji i wieku systemów jaskiniowych w czarnogórskiej części Gór Prokletije. Ponadto wyniki badań izotopowych mogą wnieść istotny wkład do aktualnej wiedzy dotyczącej zapisu zmian paleoklimatycznych czy wpływów różnych cyrkulacji powietrza w tej części Europy.

Góry Przeklęte

Fot. Jan Barabach

W jaskiniach lodowych Gór Prokletije, podobnie jak w innych rejonach Europy, obserwowany jest z każdym rokiem ubytek pokrywy lodowej. W celu rejestracji tych zmian, w tym roku rozpoczęte zostały pomiary zarówno powierzchni lodu, jak i temperatur, które będą kontynuowane w kolejnych latach.

Ditta Kicińska – geolog, speleolog, pracuje w Instytucie Geologii UAM. Jest członkiem Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. Jej zainteresowania naukowe obejmują genezę i ewolucję systemów jaskiniowych oraz geologię regionalną. Badania prowadzi w jaskiniach Tatr, Tatr Niżnych, Krasu Słowackiego, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Gór Prokletije (Czarnogóra) i Północnych Alp Wapiennych (Austria).

Ditta Kicińska Uczestniczyła w jaskiniowych wyprawach eksploracyjnych w Góry Prokletije (Czarnogóra), masyw Hoher Göll (Austria), do Norwegii oraz Bośni i Hercegowiny. Była członkiem i prezesem Zarządu Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego przez kilkanaście lat, członkiem Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu i Komisji Tatrzańskiej przez trzy kadencje. Od 2016 do 2021 była przewodniczącą Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA, a od 2020 jest członkiem Zarządu Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Związana z redakcją „Taternika” w latach 2009-2015, współprowadzi fanpage Jaskiń i Instytutu Geologii UAM.