VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”

Kalendarz dnia 26 Lis 2021

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” organizowana jest wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, w dniu 26 listopada 2021 r. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Problemy i wyzwania geografii komunikacjiKonferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii transportu. Jej celem jest również identyfikacja wyzwań badawczych oraz stworzenie warunków dla integracji środowiska naukowego w nawiązaniu do wieloletniej tradycji spotkań geografów transportu w Arłamowie i Polańczyku oraz w ostatnich latach w Gdańsku, Łodzi i Krakowie. Zapraszamy wszystkich badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, studentów i entuzjastów zajmujących się tematyką komunikacji (transportu i łączności).

Patronat honorowy

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” została objęta Honorowym Patronatem przez:

  • Polskie Towarzystwo Geograficzne,
  • Dziekana Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Marka Drewnika,
  • Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN prof. dr. hab. Tomasza Komornickiego.

Szczegółowe informacje