Kongres Edukacji Geograficznej w 100-lecie I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, Łódź 1922-2022

Kalendarz dnia 14 Paź 2022

Kongres Edukacji Geograficznej Kongres Edukacji Geograficznej został zaplanowany z inicjatywy Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Profesora Antoniego Jackowskiego oraz Prezydium Zarządu Głównego PTG. Kongres odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 14-16 października 2022 roku. Uczcimy w ten sposób 100. rocznicę I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Geografii, który odbył się w Łodzi w dniach 4-6 czerwca 1922 roku. Warto przypomnieć, że w tamtych dniach powołano Zrzeszenie Polskich Nauczycieli Geografii.

Kongres Edukacji Geograficznej

Adresatami Kongresu Edukacji Geograficznej – podobnie jak sto lat temu – są: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół oraz geografowie – pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych. Ogólnym przesłaniem Kongresu jest debata nad odpowiedzialnym kształtowaniem społecznej roli edukacji geograficznej w Polsce. Celem Kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej w ciągu ostatnich 100 lat, diagnoza sytuacji obecnej, identyfikacja współczesnych problemów i wyzwań polskiej edukacji geograficznej oraz stawianie pytań i zadań na przyszłość. Kongres będzie okazją do bardzo potrzebnego spotkania geografów realizujących kształcenie na różnych etapach edukacji. Zadaniem Kongresu jest również bliższe poznanie i wymiana doświadczeń w zakresie teorii i praktyki edukacyjnej, poszerzenie wiedzy geograficznej, uhonorowanie nauczycieli geografii wyróżniających się w pracy dydaktycznej.

Kongres Edukacji Geograficznej W programie Kongresu przewiduje się wykłady odnoszące się do najnowszych, ważnych problemów geografii, sesję posterową, panele dyskusyjne, wystawę podręczników, giełdę pomocy dydaktycznych oraz warsztaty terenowe. Planuje się również wydarzenia poprzedzające Kongres w formie konkursów wśród nauczycieli wszystkich etapów kształcenia geograficznego oraz uczniów i studentów.

Upowszechnieniu treści wystąpień plenarnych, wniosków z dyskusji panelowych, przygotowanych z okazji jubileuszu artykułów, opracowań posterowych, nagrodzonych prac konkursowych, materiałów terenowych służyć będą publikacje w Czasopiśmie Geograficznym oraz specjalnych tomach poświęconych tematyce Kongresu.

Informacje szczegółowe

  • PROGRAM
  • Komunikat nr 3
  • Komunikat nr 2A
  • Komunikat nr 1
  • Konkursy i sesja posterowa
  • Ze względu na liczne zapytania o możliwość zgłaszania referatów podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu sesji referatowych. Zapraszamy do zgłaszania i przygotowania wystąpień. W związku z tym przedłużamy termin dokonywania zgłoszenia i wnoszenia opłaty do dnia 22 lipca 2022 r. Formularz zgłoszeniowy na Kongres NIE BĘDZIE DOSTĘPNY w okresie 1-22 sierpnia 2022 r.