XV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

Kalendarz dnia 20 Paź 2021

XV Seminarium Rozwoj Obszarów Wiejskich Komisja Obszarów Wiejskich PTG zaprasza na XV Seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”, które odbędzie się 20 października 2021 r. w formie hybrydowej. Tematem spotkania jest „Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich„.

Seminarium jest kontynuacją spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią.

Organizatorami tego spotkania są Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zakłady Geografii Rolnictwa i Wsi oraz Geografii Kompleksowej Wydziału Geografii Społezno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Szczegóły wydarzenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie Seminarium i w komunikacie.