Wyspa św. Tomasza – blaski i cienie życia na równiku

Kalendarz dnia 21 Paź 2021

Wyspa św. Tomasza „Wyspa św. Tomasza – blaski i cienie życia na równiku” – pod tym tytułem prelekcją wygłoszą Małgorzata Mazurek i Zbigniew Zwoliński. Wykład będzie częścią spotkania organizowanego przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie w formie on-line odbędzie się w czwartek 21 października 2021 r. o godz. 18:00 na platformie Microsoft Teams.

Wyspy św. Tomasza i Książęca, a właściwie Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, to jedno z najmniejszych państw Afryki znane z produkcji doskonałego ziarna kakaowego. Pozostające jeszcze poza zasięgiem masowej turystyki wulkaniczne wyspy stanowią miejsce gdzie można obserwować endemiczne gatunki tropikalnych ptaków i roślin.

Szlak na najwyższy szczyt wysp Pico de São Tomé (2024 m n.p.m.) prowadzi w górnej części przez naturalny, górski, zawsze zielony las równikowy w Parku Narodowym Obo. Możliwości rozwoju mieszkańcy wysp upatrują w zrównoważonej sprawiedliwej turystyce, w tym też geoturystyce. Symbolami tego kraju są bowiem położona na równiku wyspa Ilhéu das Rolas, fonolitowy nek wulkaniczny Pico Cão Grande (663 m n.p.m.), krater wulkaniczny Lagoa Amélia, ale także calulu – jednogarnkowa potrawa na bazie ryb lub mięsa.

Jednak lasy, nawet te w których uprawia się kakaowce i kawowce, zaczynają ustępować monokulturze palmy olejowej. Prowadzi to do niszczenia siedlisk, osłabia bioróżnorodność i zakłóca równowagę w środowisku przyrodniczym. Zachodzące zmiany mogą szybko zagrozić najcenniejszym elementom georóżnorodności i bioróżnorodności tych małych wysp w Zatoce Gwinejskiej.

Prelegenci

Małgorzata Mazurek – jest geografem i geomorfologiem związanym naukowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1987 r. zatrudniona jest w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Jej działalność naukowa obejmuje hydrogemorfologię, georóżnorodność, geografię regionalną, monitoring środowiska przyrodniczego, a także badania polarne na Spitsbergenie. Jest autorką i współautorką 5 książek oraz ponad stu artykułów. Obecnie pełni funkcję Zastępczyni Przewodniczącej PTG.

Jej pasją są podróże, odwiedziła ponad 70 krajów, była członkiem wyprawy dookoła świata Śladami Jamesa Cooka, a w dwóch podróżach dookoła świata zyskała dwa dni, trzykrotnie odwiedziła brazylijską Amazonię i Spitsbergen.

Zbigniew Zwoliński – jest geografem i geomorfologiem, profesorem zwyczajnym w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jego zainteresowań naukowych są zagadnienia: geomorfologii fluwialnej i litoralnej, stref morfoklimatycznych a szczególnie strefy suchej i strefy polarnej, krasu powierzchniowego i podziemnego, teorii systemów, geoinformacji i georóżnorodności. Odpowiedzialny jest za tworzenie cyfrowych map geomorfologicznych w skali Polski. Opublikował ponad 400 prac naukowych. Został wyróżniony Medalem Brunsdena Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów. Pełni funkcję redaktora naczelnego Landform Analysis. Z zamiłowania jest podróżnikiem i fotografem, był na wszystkich kontynentach i oceanach oraz kluczowych równoleżnikach i południkach.

Galeria