Geoczwartki w Oddziale Łódzkim PTG – wykład pt. Polskie nazwy geograficzne na mapie świata

Kalendarz dnia 21 Paź 2021

Geoczwartki w Oddziale Łódzkim PTG W roku akademickim 2021/2022 Oddział Łódzki PTG będzie realizować program cyklicznych prelekcji promujących osiągnięcia badawcze łódzkiego środowiska geografów. Będziemy gościć wybranych autorów publikacji książkowych oraz monotematycznych zbiorów artykułów wydanych w ciągu ostatnich 2-3 lat. Spotkania z przedstawicielami „łódzkiej geografii” o nazwie Geoczwartki będą odbywać się regularnie, w trzeci z kolei czwartek każdego miesiąca.

21 października 2021 r. o godz. 18 odbędzie się wykład pana Jarosława Fischbacha pt. „Polskie nazwy geograficzne na mapie świata„, inspirowany wydaną ostatnio książką. Autor w niezwykle oryginalny i rzetelny sposób łączy w niej wiedzę geograficzną z wątkami historycznymi i elementami językoznawstwa. Nazwy geograficzne spełniają ważną rolę informacyjną i są istotną częścią dziedzictwa każdego kraju. Prelekcja Jarosława Fischbacha przypomina o wkładzie Polaków w rozwój wielu regionów i całej światowej cywilizacji przez pryzmat zachowanej do dziś toponimii związanej z Polską.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie: na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 88, sala 107, z jednoczesną transmisją online dla wszystkich zainteresowanych uczestników zamiejscowych z wykorzystaniem platformy MS Teams. Zachęcamy do udziału! Zaproszenie na geoczwartki oraz szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań odnaleźć można w komunikacie.