Badania polarne w dobie pandemii – XXIX Wyprawa UMCS na Spitsbergen

Kalendarz dnia 21 Paź 2021

„Badania polarne w dobie pandemii – XXIX Wyprawa UMCS na Spitsbergen” pod tym tytułem, w czwartek 21 października 2021 r. o godz. 18.15 odbędzie się spotkanie w ramach cotygodniowych wykładów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski.

Fot. 1. Wyprawa UMCS

XXIX Wyprawa UMCS na Spitsbergen: od prawej dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS, dr Łukasz Franczak, dr Mateusz Dobek, dr inż. Sara Lehmann-Konera, dr Kamil Nowiński.

Prelegentami będą pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr hab. Piotr Zagórski prof. UMCS, dr inż. Sara Lehmann-Konera, dr Łukasz Franczak, dr Mateusz Dobek oraz dr Kamil Nowiński z Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy tegorocznej XXIX Wyprawy Polarnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen przybliżą nam m.in. wyzwania związane z organizacją wyprawy w czasie pandemii oraz z prowadzeniem badań naukowych w środowisku polarnym.

Tematyka spotkania

Prezentacja fotograficzno-multimedialna z tegorocznej wyprawy polarnej UMCS pokaże jakie wyzwania przed współczesną nauką stawia Arktyka. Będzie też można przyjrzeć się m.in. niedźwiedziowi polarnemu składającemu wizytę Stacji Polarnej UMCS w Calypsobyen.

Fot. 2. Wyprawa UMCS

Poznacie Państwo cele i pierwsze wyniki interdyscyplinarnego projektu badawczego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Polarnicy pobrali w 2021 roku ponad trzysta próbek wody w celu określenia obecności w środowisku m.in. związków z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych. Wykonali pomiary meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne badanych obszarów, a także limnologiczne zbiorników wodnych. Ponadto uzyskali wysokorozdzielcze zdjęcia fotogrametryczne zlewni i wybrzeży Recherchefjorden oraz zmian w obrębie przedpoli lodowców przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych, niezbędne do przygotowania dokładnego modelu rzeźby terenu.

Prelegenci

Dr hab. Piotr Zagórski prof. UMCS uczestniczył w szesnastu wyprawach polarnych UMCS na Spitsbergen, w czym siedmiokrotnie jako kierownik. Ponadto w 2019 roku pełnił funkcję kierownika zimowania podczas 41-ej Wyprawy Polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk na Spitsbergen.

Dr inż. Sara Lehmann-Konera jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Uczestniczyła w czterech wyprawach polarnych na Spitsbergen i jest kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez NCN, które zostały zrealizowane podczas wypraw polarnych UMCS na Spitsbergen w 2016 i 2021 roku.

Fot. 3. Wyprawa UMCS

Dr Łukasz Franczak jest specjalistą z zakresu geomorfologii i hydrologii, zajmującym się badaniem dynamiki procesów przyrodniczych. Brał udział w realizacji wielu projektów naukowych i uczestniczył w pięciu wyprawach polarnych.

Dr Mateusz Dobek jest doświadczonym meteorologiem. W 2021 roku po raz pierwszy uczestniczył w wyprawie polarnej.

Dr Kamil Nowiński jest wykładowcą Zakładu Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej karierze naukowej był m.in. realizatorem ośmiu projektów badawczych, w tym dwóch własnych. Uczestniczył w trzech wyprawach polarnych podczas, których prowadził badania limnologiczne jezior na Spitsbergenie.

Informacje organizacyjne

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2D w Lublinie) oraz w wersji on-line na platformie MS Teams. Na spotkanie stacjonarne zapraszamy koniecznie w ochronnej maseczce. By zachować odpowiedni dystans społeczny, prosimy o zajmowanie co drugiego krzesła.