Wspólna deklaracja towarzystw geograficznych w sprawie ochrony bioróżnorodności i klimatu

wspólna deklaracja towarzystw geograficznych 8 września 2021 roku Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego, prof. Urszula Myga-Piątek zadeklarowała w imieniu naszego stowarzyszenia, że PTG całkowicie popiera inicjatywę wspólnej deklaracji towarzystw geograficznych w sprawie ochrony bioróżnorodności i klimatu. Idea została zainicjowana przez Międzynarodową Unię Geograficzną, Królewskie Towarzystwo Geograficzne Szkocji i Królewskie Towarzystwo Geograficzne.

Wspólna deklaracja towarzystw geograficznych

W obliczu globalnego kryzysu bioróżnorodności i klimatu podkreślić należy wyjątkowe możliwości i obowiązki geografów. Geografia to dyscyplina, która w wyjątkowy sposób łączy nauki społeczne, przyrodnicze i humanistyczne. Dzięki temu geografowie posiadają szczególną zdolność myślenia systemowego i interdyscyplinarnego. Ponadto, geografia jest nauką stosowaną, skoncentrowaną przede wszystkim na stanie naszej planety i naszych z nią relacjach. Wszystko to sprawia, że uczenie się, nauczanie i praktyka geografii mają kluczowe znaczenie dla ściśle powiązanych wyzwań globalnych kryzysów klimatycznego i bioróżnorodności.

Geografowie mogą zrobić znacznie więcej niż tylko przedstawić analizę tych wyzwań. Geografia jest swoistym punktem obserwacyjnym, z którego można wskazać różne koncepcje i działania zapewniające lepsze jutro dla każdej osoby na Ziemi.

Nadchodzący październik i listopad przyniosą wydarzenia znaczące z perspektywy zbiorowego wysiłku na rzecz relacji ludzkości z Ziemią. W październiku w Kunming w Chinach rządy światowe spotkają się, aby stawić czoła trwającej dramatycznej utracie gatunków i ich siedlisk – kryzysowi bioróżnorodności – spotęgowanej przez narastające skutki zmiany klimatu. Mamy nadzieję, że spotkanie wyznaczy ambitne nowe cele dla globalnej ochrony przyrody do 2030 roku.

Mniej więcej w tym samym czasie, w Mediolanie we Włoszech, a następnie, przez dwa tygodnie w listopadzie, w Glasgow w Szkocji, rządy spotkają się ponownie, by stawić czoła egzystencjalnemu wyzwaniu, jakim jest zmiana klimatu. Wskazać należy na powszechny charakter oczekiwań, że na spotkaniach zostaną określone lepsze i bardziej ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, jak również uznana zostanie kluczowa rola przyrody w łagodzeniu i adaptacji do zmiany klimatu.

Geografowie, czy to jako studenci, badacze, nauczyciele, twórcy, odkrywcy, praktycy w biznesie lub polityce, czy jako zaangażowani i ciekawi świata podróżnicy, zachęcają w tym krytycznym momencie naszych liderów do podjęcia ambitnych zobowiązań, aby umieścić cele ochrony przyrody i przyjaznego życiu klimatu w centrum świata gospodarczego i politycznego.

W związku z tym zobowiązujemy się, że nasze stowarzyszenia podwoją wysiłki, aby wykorzystać unikalne wartości uczenia się, nauczania i praktyki geografii, w działaniach na rzecz sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym, które będą szczególnym przedmiotem troski rządów światowych w trakcie tegorocznych, tak ważnych spotkań. Zobowiązujemy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wykorzystać potężne możliwości geografii aby uczynić rozpoczętą dekadę okresem nadziei i pozytywnych działań.