Przewodnicząca PTG prof. Urszula Myga-Piątek wyróżniona Medalem im. J. Kondrackiego

Medal Kondrackiego Mamy przyjemność poinformować, że Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Urszula Myga-Piątek została wyróżniona Medalem imienia Jerzego Kondrackiego za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Medal jest wysokiej rangi odznaczeniem, przyznawanym od 1999 roku dla osób, które na trwałe zapisały się w historii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia podejmuje Rada Wydziału na wniosek kapituły, której przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Richling.

Prof. Urszula Myga-Piątek otrzymała Medal podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022, która odbyła się 28 września 2021 r. w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Ceremonia wręczenia Medalu odbyła się w obecności Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzego Nowaka oraz wielu znamienitych gości. Wygłaszając laudację, prof. Andrzej Richling wskazał na niezwykle bogaty dorobek publikacyjny i projektowy oraz rozpoznawalność efektów pracy badawczej prof. Urszuli Mygi-Piątek, a także podkreślił znaczenie wieloletniej i owocnej działalności obecnej Przewodniczącej PTG na rzecz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Oprócz prof. Urszuli Mygi-Piątek Medalami im. Jerzego Kondrackiego zostali wyróżnieni Jego Magnificencja Rektor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr. hab. Radosław Dobrowolski oraz dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW. Warto dodać, że w gronie laureatów Medalu już wcześniej znaleźli się poprzedni Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego Andrzej Bonasewicz, Florian Plit oraz Antoni Jackowski, a także całe PTG. Zaszczyt ten spotkał nasze Towarzystwo z okazji Jubileuszu 100-lecia. Jesteśmy pierwszą organizacją, która otrzymała to wyróżnienie.