Warsztaty Geograficzne Gruzja 2021 – Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe Gruzji

Kalendarz dnia 5 Lip 2021

Warsztaty Geograficzne Gruzja 2021 to niepowtarzalne wydarzenie, które odbędzie się w dniach 5-19 lipca 2021 r.

Warsztaty Geograficzne Gruzja 2021

Organizatorem wyjazdu jest Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a patronat nad wydarzeniem obejmuje Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Mamy nadzieję, że wyjazd stanie się wspaniałą inicjatywą integrującą przedstawicieli naszych dyscyplin naukowych. Warsztaty Geograficzne są jednak otwarte na wszystkich, zarówno Członków jak i Sympatyków PTG.

Wyjazd Warsztaty Geograficzne Gruzja 2021 ma charakter objazdowy, dzięki czemu odwiedzimy większość regionów tego przepięknego kraju. Będzie Wielki Kaukaz, Mały Kaukaz, Kachetia, Morze Czarne, śpiewy gruzińskie, pyszna kuchnia, napitki i dużo ciepła!

Warsztaty Geograficzne Gruzja 2021

Gruzja jest doskonałym, niezwykle czytelnym przykładem współzależności między człowiekiem a środowiskiem, a dla nas – geografów – stanowi niezwykle atrakcyjny poligon badawczy. Same rozważania na temat położenia Gruzji i jej tożsamości uruchamiają gorące polemiki i niekończące się swary.

Szereg granic (tak fizyczno-geograficznych jak i społeczno-ekonomicznych), które kreślić można przez terytorium kraju i całego Kaukazu składają się na niezwykłą misterię regionu. Jesteśmy przekonani, że chociaż część tego zróżnicowania uda się przybliżyć uczestnikom wyjazdu Warsztaty Geograficzne Gruzja 2021.

Warsztaty Geograficzne Gruzja 2021

Temu celowi podporządkowana jest trasa, obejmująca zdecydowaną większość regionów Gruzji: od położonej na wschodzie Kotliny Kachetyjskiej i wulkanów błotnych Niziny Szyrwańskiej, poprzez góry Wielkiego Kaukazu (Gruzińska Droga Wojenna oraz później przewidziana Swanetia), Małego Kaukazu, Nizinę Kolchidzką aż po Adżarię i wybrzeże Morza Czarnego.

Ważne informacje: