Superwulkany – Wykład prof. Wojciecha Zgłobickiego

Kalendarz dnia 10 Cze 2021

Superwulkany „Superwulkany” to tytuł wykładu prof. dr hab. Wojciecha Zgłobickiego, na który zaprasza Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Spotkanie w formie on-line odbędzie się w czwartek 10 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 na platformie Microsoft Teams. Na wykładzie prof. Wojciecha Zgłobickiego przedstawione zostaną uwarunkowania występowania oraz charakterystyka wybranych superwulkanów. Przedyskutowane zostaną również skutki supererupcji dla środowiska planety oraz naszej cywilizacji.

Superwulkany

Superwulkany to gigantyczne kaldery powstałe w wyniku supererupcji magmy zalegającej nawet kilka kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Każda taka supererupcja, jak również następujące po niej trzęsienia ziemi i deformacje skorupy ziemskiej mogłyby zniszczyć populację ludzką. Problematyka superwulkanów i supererupcji budzi więc zainteresowanie nie tylko wśród naukowców. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na potencjalne zagrożenie jakie stwarzają dla człowieka.

Prelegent

Wojciech Zgłobicki Wojciech Zgłobicki – Profesor, związany miejscem urodzenia i życiem zawodowym z Lublinem. Jest kierownikiem Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studenckich. Zainteresowania badawcze prof. Wojciecha Zgłobickiego koncentrują się wokół problemów geomorfologii dynamicznej, geochemii osadów, kształtowania i ochrony krajobrazu oraz geoturystyki. Na jego dorobek składa się ponad 120 prac w tym 6 monografii i podręczników. Jest członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.