X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

Kalendarz dnia 22 Wrz 2021

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Młodych Badaczy pt. „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, która odbędzie się w dniach 22-24 października 2021 r. w Krakowie. Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Fot. Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ. Źródło: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań młodych naukowców: doktorów, doktorantów, studentów, zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej, geologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemowego podejścia i oddziaływania człowieka w badaniach nad przemianami środowiska geograficznego. Organizatorzy Konferencji przyjmują szeroką definicję środowiska geograficznego, która obejmuje współistnienie i interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działalnością człowieka, wynikającą z dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia szczególna uwaga zostanie poświęcona oddziaływania człowieka w środowisku i systemowemu podejściu do badań, w którym przedmiot badań traktuje się jako złożoną funkcjonalnie całość.

Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy stwarza możliwość prezentacji autorskich wyników i dyskusji nad nimi w gronie specjalistów z zakresu m.in.: geoekologii, hydrologii, meteorologii, klimatologii, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, rozwoju regionalnego, geografii transportu, geografii turyzmu, geografii religii, demografii, geografii miast i wsi, geografii rolnictwa, geografii politycznej, geoinformatyki oraz dydaktyki geografii i gospodarki przestrzennej. Integralną częścią konferencji będzie wycieczka terenowa w Beskid Mały, w tym nad Zbiornik Wodny Świnna Poręba na Skawie.

Ramowy program konferencji

  • 22 października 2021 r. (piątek): rejestracja uczestników – otwarcie konferencji (godz. 10.00) – sesja plenarna – przerwa kawowa – obrady w sekcjach tematycznych – przerwa obiadowa – obrady w sekcjach tematycznych – przerwa kawowa – obrady w sekcjach tematycznych – zakończenie I dnia konferencji
  • 23 października 2021 r. (sobota): wycieczka terenowa
  • 24 października 2021 r. (niedziela): obrady w sekcjach tematycznych – przerwa kawowa – obrady w sekcjach tematycznych – przerwa obiadowa – sesja końcowa – zakończenie konferencji

Ważne informacje