VI Międzynarodowa Konferencja pt. Strategie Rozwoju Obszarów Przygranicznych: Tradycje i Innowacje

Kalendarz dnia 23 Wrz 2021

Strategie Rozwoju Obszarów Przygranicznych Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wraz z Oddziałem Kurskim Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, Kurskim Uniwersytetem Państwowym oraz Administracją Obwodu Kurskiego zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. Strategie Rozwoju Obszarów Przygranicznych: Tradycje i Innowacje. Konferencja odbędzie się w dniach: 23-25 września 2021 r. w Kursku (Rosja).

Tematyka

30 lat jakie mija od upadku ZSRR daje pokoleniową perspektywę badań nad procesami zachodzącymi w tej części świata. Doświadczenia Zachodniej, Centralnej i Wschodniej Europy są jednak zasadniczo odmienne. Główna tematyka konferencji skupia się zatem na następujących zagadnieniach:

 • procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarach transgranicznych: doświadczenia Wschodu i Zachodu;
 • geopolityczne oraz społeczno-gospodarcze konsekwencje upadku ZSRR i ich wpływ na procesy regionalne i globalne;
 • tendencje i perspektywy współpracy transgranicznej.

Szczegółowe rozwinięcie tematów podano w Komunikacie nr 1.

Forma uczestnictwa

Zakłada się stacjonarną formę konferencji. W przypadku pogorszenia warunków epidemicznych formuła może się zmienić na on-line. Przewidziane jest uczestnictwo zaoczne (przesłanie materiałów). W przypadku zorganizowania się grupy uczestników zagranicznych możliwy będzie wspólny pobyt i zwiedzanie Moskwy.

Ważne informacje

 • Termin składania zgłoszeń: do 27 maja 2021 r.
 • Termin nadsyłania artykułów: 27 czerwca 2021 r.
 • Opłata konferencyjna: dla uczestników zagranicznych – brak
 • Informacji ze strony polskiej udziela kol. Cezary Mądry cezary@amu.edu.pl
 • Formularz zgłoszeniowy w Komunikacie nr 1

Program ramowy

23 września (czwartek)

 • 10:00 – 13:00 – Otwarcie konferencji i sesja plenarna
 • 14:00 – 16:00 – Dyskusja plenarna
 • 17:00 – 18:00 – Piesza wycieczka po mieście

24 września (piątek)

 • 09:00 – 13:00 – Sesja plenarna
 • 14:00 – 18:00 – Obrady w sekcjach tematycznych
 • 18:00 – 18.45 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji

25 września (sobota)

 • Wycieczka autobusowa
 • Dzień Miasta Kurska (uroczystości miejskie)