62. Zjazd PTG: Geografia – jedność w różnorodności

Kalendarz dnia 11 Cze 2021

62. Zjazd PTG Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na 62. Zjazd PTG połączony z jubileuszową sesją z okazji 75-lecia Oddziału Wrocławskiego PTG. 62. Zjazd PTG odbędzie się wyjątkowo w dwóch częściach 11-12 czerwca 2021 r. w formie on-line oraz 1-3 października 2021 br. w formie sesji terenowej, w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Hasłem Zjazdu jest „Geografia – jedność w różnorodności”.

Intencją organizatorów tegorocznego spotkania jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych osiągnięć badawczych geografii. Zapraszamy do udziału w Zjeździe oraz dyskusji inspirowanych długą tradycją polskiej geografii oraz potencjałem stworzonym przez innowacyjne metody i nowoczesne narzędzia badawcze, dające możliwość pełniejszego zrozumienia procesów kształtujących naszą przestrzeń. Wrocław, harmonijnie łączący tradycję z nowoczesnością, wydaje się być dobrym tłem do rozważań nad współczesną geografią.

Geografia – jedność w różnorodności

Geografia zmienia się, tak jak zmienia się świat, który jest dla naszej dyscypliny przedmiotem naukowego zainteresowania. „Jedność w różnorodności” – myśl sformułowana przez starożytnych filozofów – przez wieki pozostała ideałem za którym podążali przedstawiciele różnych pól wiedzy naukowej. Dla geografii ziemska jedność pozostaje ciągle mityczną wizją rzeczywistości wyrażającą tęsknotę za uniwersaliami określonymi przez klasyków na pograniczu tego co naturalne oraz tego co ludzkie. Zmienność środowiska życia człowieka jest stałą cechą przemiany cywilizacyjnej. Jednak w sposobie myślenia i interpretacji rzeczywistości wracamy stale do pryncypiów, które opisują naszą tożsamość oraz pozwalają odnaleźć źródło trwania idei Geografii.

62. Zjazd PTG - Plakat

Z jednej strony jednością jest nasza planeta – Ziemia – i niezmienna potrzeba poszukiwania zależności wszystkiego od wszystkiego innego. Z drugiej strony w ziemskiej całości człowiek tworzy rozmaite powiązania z podłożem swej egzystencji, a to w konsekwencji tworzy mozaikę krajobrazów i miejsc. Rozpoznanie tego układu i w sensie przedmiotowym i przestrzennym stanowi od wieków wielkie wyzwanie dla geografii, a dla samych geografów jest przygodą, którą można opisać różnymi językami. Niezależnie jak nazwiemy całość – system, środowisko, krajobraz, miejsce, terytorium, region – istota geograficznego namysłu tkwi w wielkim wyzwaniu każdej epoki, w tym współczesności, tj. umiejętności tworzenia syntezy, która określa to, co kluczowe dla zrozumienia naszego miejsca na Ziemi. Dlatego najważniejszą refleksją, która towarzyszy spotkaniom społecznego środowiska geografów powinna być próba wpisania naszych aktywności badawczych w całość i z namysłem, jak to, co różnorodne przyczynia się do tworzenia uniwersalnej wiedzy o naszej planecie oraz poszczególnych jej częściach.

Humboldtowska jedność w różnorodności jako podstawowa idea geograficzna powinna nam towarzyszyć zwłaszcza w okresach, kiedy świat zmaga się z problemem, który dotyka ludzi w taki sam sposób, niezależnie od miejsca pochodzenia oraz poglądów. Kryzysy uświadamiają nam, jak silna jest społeczna potrzeba otwartego świata i jak wiele łączy nas nie tylko ze sobą, ale i z Ziemią. Istotną sprawą jest również, aby w instytucjonalnych podziałach nie zatracić „zmysłu geograficznego”, który tym silniej się ujawnia, im częściej powracamy do idei ziemskiej całości i jednej Geografii.

Ważne daty

  • do 4 czerwca 2021 r. – zgłoszenie uczestnictwa w I części 62. Zjazdu
  • 11-12 czerwca 2021 r. – 62. Zjazd PTG, część I (on-line)
  • do 20 czerwca 2021 r. (przedłużone do 30 czerwca 2021 r.) – zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu terenowym – II części 62. Zjazdu PTG
  • 1-3 października 2021 r. – 62. Zjazd PTG, część II (spotkanie terenowe w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim)

Dodatkowe informacje